16 december 2019

Afscheid Iris van Lomwel – een interview

Helaas heeft Iris van Lomwel besloten om te stoppen met haar werkzaamheden in Hardinxveld-Giessendam en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Iris is in mei 2018 gestart als projectmedewerker bij StuwKR8 en is snel daarna ook als buurtwerker voor StuwKR8 en Servanda gaan werken. Zij heeft samen met bewoners in verschillende buurten initiatieven opgestart en MAG-partners ondersteund.

In dit interview met Iris kijken we terug op haar periode in Hardinxveld-Giessendam.

Iris, hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

Ik kijk terug op een mooie periode, waarin veel is gebeurd in Hardinxveld-Giessendam. Vanuit mijn brede functie heb ik veel inwoners, verenigingen en organisaties leren kennen waarmee we daadwerkelijk stappen hebben gezet. Ik heb gemerkt dat er erg veel mogelijkheden zijn in het dorp om samen aan de MAG-doelen te werken. Veel mensen hebbem goede ideeën en daadkracht om verandering of verbetering in gang te zetten. Het enthousiasme van initiatiefnemers, maar ook van MAG-partners in het veld, zorgt er voor dat dingen met plezier opgepakt worden. Als buurtwerker heb ik samen met een collega bij Servanda het onderling contact en de participatie in verschillende buurten bevorderd. Hierbij worden buurtbewoners actief betrokken, waarbij mooie initiatieven zijn ontstaan en verbindingen tot stand gebracht.

Voor mij was de afgelopen periode ook enorm leerzaam. Ik heb niet alleen initiatiefnemers ondersteund, ik heb zelf ook veel geleerd, bijvoorbeeld welke stappen wel en niet het gewenste resultaat opleveren. Wat mij opvalt in Hardinxveld-Giessendam zijn de mooie netwerken die er al waren en de nieuwe verbindingen die tot stand kunnen komen door de MAG. Dit zorgt er voor dat voortgang op de MAG-doelen op een natuurlijke manier plaatsvindt en ook erg leuk kan zijn.

Het was niet altijd makkelijk natuurlijk, maar ik vond het een vruchtbare tijd en kijk hier zeer positief op terug!

Welke resultaten heb je bereikt?

Voor StuwKR8 heb ik verbindingen gemaakt en MAG-initiatieven ondersteund. Samen met Leny Braks heb ik ook een aantal momenten georganiseerd om partners ruimte te geven om mee te denken, wat erg veel opgeleverd heeft. Hopelijk hebben wij MAG-partners geinspireerd, want zij hebben dat zeker voor ons gedaan.

Mijn belangrijkste opdracht voor zowel StuwKR8 en Servanda was het introduceren van buurtwerk en daar een aanpak voor te ontwikkelen die past bij Hardinxveld-Giessendam. Samen met Servanda heb ik dit vorm gegeven, onder andere door de gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners. Op dit moment wordt buurtwerk uitgevoerd in de Vijverhof en omliggende buurt, het gebied van de Uranusstraat, Peulenflat en omliggende koopwoningen (vanuit ‘t Oranje Luifeltje) en in samenwerking met Buurt Bestuurt in Boven-Hardinxveld in de Oranjebuurt. Samen met de politie en Fien wonen worden er regelmatig straatpraatjes georganiseerd om laagdrempelig in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de leefbaarheid. Dorpsbreed kunnen inwoners elke ochtend terecht in de buurtkamer van Servanda. Tijdens de openingsuren gaan vrijwilligers en buurtwerkers met inwoners in gesprek die ondersteuning nodig hebben bij hun initiatieven, het zoeken naar vrijwilligerswerk of dagbesteding en verwijzen hen indien nodig door naar andere MAG-partners.

Op de verschillende locaties en in de buurtkamer zijn al verschillende initiatieven door inwoners ontstaan, ik verwacht dat dit er alleen maar meer zullen worden in 2020.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben trots op de stappen die we gezet hebben met inwoners en de mooie initiatieven die ontstaan zijn. Zo wordt op meerdere locaties met elkaar gegeten. Het is voor veel inwoners zo waardevol om ergens bij te mogen horen en daardoor het vertrouwen te krijgen om goede ideëen uit te voeren in hun eigen leefomgeving. Ik ben trots dat we aan iets gebouwd hebben dat blijvend is en overgedragen kan worden aan iemand die dat met nog meer energie kan uitvoeren.

Ik ben verder ook erg blij dat StuwKR8, en eigenlijk nog meer de Maatschappelijke Agenda, een mooie plek heeft gekregen in de gemeente. Bijna iedereen weet het nu te vinden, waardoor er steeds meer doelen behaald worden en er mooie samenwerkingen ontstaan.

Wat vind jij de belangrijkste MAG-kracht van Hardinxveld-Giessendam?

De daadkracht van alle partijen in Hardinxveld-Giessendam is enorm groot. Veel mensen zijn hier vrijwillig betrokken bij allerlei netwerken en vinden altijd weer de motivatie en energie om projecten op te pakken en uit te voeren. In een aantal buurten kijken mensen enorm goed naar elkaar om, wat een veilig gevoel geeft en ook weer verbindt. Dit zou nog meer mogen, maar buurtwerk is er juist voor de inwoner die dit moeilijker vind. Hardinxveld-Giessendam is een gemeente met veel krachtige inwoners, verenigingen en organisaties. Samen kom je veel verder!

Welke ervaringen heb je opgedaan waar de nieuwe buurtwerkers bij Servanda mee verder kunnen?

Ik heb ontdekt dat er veel mooie verbindingen zijn en makkelijk kunnen ontstaan, maar dat er ook zeker inwoners zijn die kwetsbaar zijn en niet dat grote netwerk hebben. Hier oog voor hebben en deze mensen vertrouwen geven is belangrijk voor een sterke buurt. Er is geen scenario waarin daadwerkelijk iedereen mee doet, maar het is zaak om iedereen de kans te geven zichzelf te ontwikkelen en talenten in te zetten voor de buurt. Zichtbaarheid van het buurtwerk zelf gaat hier ook bij helpen, zodat de buurtwerker zo toegankelijk mogelijk is.

Een nieuwe buurtwerker kan daarnaast ook concreet aan de slag om verbindingen te maken in Boven-Hardinxveld. Hier zijn nog veel kansen en tegelijkertijd is er een betrokken groep inwoners vanuit Buurt Bestuurt die zich graag inzetten voor de verschillende buurten.

Wat wil je de inwoners van Hardinxveld-Giessendam nog meegeven?

Ik wil inwoners graag meegeven dat goede ideeën altijd mogelijkheden bieden, ook als dit nog niet concreet uitgewerkt is in een plan. Iedereen die iets wil bijdragen aan een fijnere samenleving in het dorp kan terecht bij het buurtwerk op de verschillende locaties. Het kan namelijk ook ontzettend leuk zijn om iemand tegen te komen die ook graag iets wil doen, maar net weer een ander talent heeft. Op die manier verbreed je je netwerk en kun je samen werken aan een mooi initiatief.

In Hardinxveld-Giessendam mag iedereen mee doen en heeft ook iedereen er baat bij als er aan MAG-doelen gewerkt wordt, op een leuke manier die ook nog eens voldoening geeft!

Ik wens inwoners van Hardinxveld-Giessendam het allerbeste en ik hoop op nog veel meer mooie acties, ontmoetingen en vooral een fijne plek om met elkaar te wonen.