29 januari 2019

Ariane van Heijningen aan de slag als Cultuurmakelaar bij Servanda Sociaal Werk

Op de MAG-avond Cultuur is gesproken over de behoefte aan een cultuurmakelaar. Deze kan MAG-partners op het gebied van cultuur verbinden en nieuwe initiatieven aanjagen. We zijn blij te kunnen melden dat Servanda Sociaal Werk aan Ariane van Heijningen heeft gevraagd om als cultuurmakelaar te gaan werken. Zij is reeds bekend in de gemeente door haar opdracht als kwartiermaker bij de bibliotheek, maar stelt zich graag aan u voor als cultuurmakelaar voor Hardinxveld-Giessendam.

Beste lezers,

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Ariane van Heijningen en ik ben sinds 1 februari 2019 actief als Cultuurmakelaar bij Servanda Sociaal Werk.

Mijn taak als cultuurmakelaar is het aanjagen van een nóg bloeiender en zichtbaarder cultureel klimaat in Hardinxveld-Giessendam. Een van de eerste zaken waar ik me hard voor zal maken, is het oprichten van een cultureel platform dat dient als klankbordgroep voor StuwKR8 in de ontwikkeling van cultureel beleid van de gemeente en als ontwikkelplatform van culturele initiatieven en samenwerking. Op deze manier is het mogelijk om structureel en in samenwerking met alle betrokken partijen, culturele activiteiten in onze gemeente nog beter te ontwikkelen en te ondersteunen.

Het in beeld brengen wat de concrete wensen, knelpunten en kansen zijn voor een goed cultureel klimaat in Hardinxveld-Giessendam, is het eerste wat nodig is om als cultuurmakelaar aan de slag te kunnen. Dat zal ik voornamelijk doen door gesprekken te voeren met alle betrokken partijen, van cultureel ondernemers, tot museum, tot koorvereniging, tot onderwijs en popschool. Al de door mij verzamelde wijsheid van partijen mondt uit in concrete activiteiten! Ik streef niet naar plannen van aanpak, maar naar concrete zichtbare resultaten voor iedereen in onze gemeente. Ik zal het komende jaar gemiddeld 8 uur per week beschikbaar zijn als cultuurmakelaar.

Door jarenlang werkzaam te zijn geweest in de culturele sector, van theaterdocent tot manager, ken ik de culturele sector en zijn uitdagingen goed. Ik heb veel ervaring in het verbinden van partijen, het stimuleren van cultureel ondernemerschap en het ontwikkelen van cultureel aanbod in samenwerking met het onderwijs. Vanuit mijn bureau Denkplaats werk ik sinds 2016 als consultant en coach in uiteenlopende opdrachten voor gemeenten en (semi)publieke organisaties, waaronder ook culturele instellingen als Het Nationale Theater, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, en Landschap Erfgoed Utrecht.

Ik heb Hardinxveld-Giessendam de afgelopen maanden leren kennen in de rol als kwartiermaker voor de bibliotheek AanZet. Vanuit die rol heb ik al met veel mensen mogen spreken, ik kijk ernaar uit dit netwerk verder uit te breiden en nog een mooie periode in Hardinxveld-Giessendam te mogen werken!

Mocht u naar aanleiding van deze korte kennismaking een vraag aan mij hebben, aarzel niet contact met mij op te nemen. Dat kan het beste via ariane@denkplaats.nl

Ik kijk ernaar uit mijn bijdrage te mogen leveren aan het culturele klimaat van Hardinxveld-Giessendam.

Heel graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Ariane van Heijningen