18 januari 2020

Bijna 80 MAG-initiatieven in 2019

In 2019 zijn in totaal 78 MAG-initiatieven ingediend. 80% van deze initiatieven heeft een MAG-bijdrage ontvangen: 53 initiatieven zijn door StuwKR8 gehonoreerd en 10 initiatieven door de buurtwerkers. 4 initiatieven zijn afgewezen en 11 initiatieven zijn nog in behandeling. Dat zijn mooie resultaten die aangeven dat de MAG steeds beter bekend wordt en MAG-partners StuwKR8 weten te vinden. Tijdens “De Ontmoeting” met de gemeenteraad, die op 16 januari is gehouden, heeft Leny Braks (projectleider StuwKR8) de resultaten over 2019 gepresenteerd.

Totaal ingediend 2019 StuwKR8 78
Gehonoreerd 53
Nog in behandeling 11
Afgewezen 4
Initiatieven Buurtwerk 10
Aangevraagd in 2018, uitgevoerd 2019 23

Tabel: MAG initiatieven 2019

Verreweg de meeste initiatieven worden ingediend door verenigingen, vrijwilligersorganisaties of inwoners. Daarnaast worden er steeds meer activiteiten in de eigen buurt georganiseerd, zoals bijvoorbeeld samen eten in de Vijverhof, wekelijkse activiteiten in het Oranje Luifeltje en de koffie-inlopen in de Buurtkamer. Ruim een kwart van de initiatieven is ingediend door professionele organisaties met betaalde krachten, zoals Servanda, BibliotheekAanZet en Vluchtelingenwerk. Mooi om te zien is daarnaast dat er in 2019 flink wat nieuwe MAG-partners bij zijn gekomen, die voorheen geen subsidie van de gemeente ontvingen voor hun initiatief.

Alle initiatieven die zijn gehonoreerd worden op deze website geplaatst, zie www.stuwkr8.nl/initiatieven.