8 juli 2018

Buurtgericht werken in Hardinxveld-Giessendam

De komende tijd gaat buurtnetwerker Iris van Lomwel zich volop inzetten in verschillende buurten in het dorp. Zij gaat met bewoners in gesprek over hun behoeften betreffende onder andere sociaal contact, prettig samenleven, lokale ondersteuning en activiteiten in de straat en buurt. We weten dat er veel kracht zit bij inwoners en willen helpen deze kracht aan te boren. Zo ontstaan goede ideeën voor en door bewoners en werken we samen aan een sterker Hardinxveld-Giessendam.

Om te onderzoeken wat werkt, houdt StuwKR8 een buurtonderzoek. Wij beginnen kleinschalig onder bewoners in de buurten Doornsweer en Claversweer! Misschien zijn er ook bewoners die al iets willen organiseren! Wij nemen een vrijblijvende enquête aan de deur af in de betreffende buurten. De resultaten van deze enquête worden gepresenteerd tijdens een gezellige bijeenkomst en samen met bewoners geëvalueerd. We hopen zo ideeën uit te wisselen, meer beweging te realiseren en bewoners te ondersteunen bij initiatieven.

Heeft u ideeën, interesse in de werkwijze of praktische vragen?

Neem gerust contact op met onze buurtnetwerker.

Iris van Lomwel, buurtnetwerker
E. i.lomwel@StuwKR8.nl
T. 06 82 04 50 94