21 oktober 2022

Cursus Zeker op de Been

Recent vonden in Boven-Hardinxveld Fit- en gezondheidstesten en de Cursus Zeker op de Been plaats. Deze activiteiten werden ondersteund door StuwKR8 en werden mogelijk gemaakt met een MAG-bijdrage.

Fit- en gezondheidstesten

De fit- en gezondheidstesten vanuit organisatie Negen vonden plaats op dinsdag 3 oktober. Verschillende laagdrempelige testen werden afgenomen bij de deelnemers. Na afloop werden de resultaten besproken en kreeg iedere deelnemer persoonlijk advies. Het doel is het inzichtelijke maken van mentale en fysieke gezondheid en inwoners vervolgens door te verwijzen naar lokaal (beweeg) aanbod. Dit is met 40% van de deelnemers gelukt. Van groepslessen bij de fysio, MBVO tot een groep bij korfbalvereniging HKC. Samen met de Buurtsportcoach van Servanda was het aanbod in beeld en kon er gericht doorverwezen worden. Negen geeft aan: “Met name binnen de fitheidstest zie je mantelzorg terug komen. Partners komen samen om de test te gebruiken als middel van overtuiging. Voorbeeld: één deelneemster werd door haar partner opgegeven om deel te nemen. Bij het invullen van het spinnenweb werd mevrouw al emotioneel en kwam het gevoel van “eenzaamheid” boven. Na een gesprek bleek dat mevrouw wel wat professionele hulp nodig had. Inmiddels is het contact met de POH van de huisarts gelegd. We hebben mevrouw ook kunnen door begeleiden naar het MBVO groepje in Boven-Hardinxveld.”

Cursus Zeker op de Been

Informatietafel tijdens Fit- en Gezondheidstesten in Boven-Hardinxveld

Cursus Zeker op de Been

Het doel van de cursus Zeker op de Been is het voorkomen van valongevallen. Uit de fit- en gezondheidstesten bleek dat 7 deelnemers valgevaarlijk zijn. Zij zijn doorverwezen naar de training. Kracht was dat lokale fysiotherapeuten aanwezig waren om ook dat aanbod deze dag te promoten. Negen licht toe: “Iedereen kon meedoen! Ook bij de Zeker op de Been deed een inwoner mee met MS. Soms was dit confronterend voor deelnemer. Maar juíst voor deze doelgroep is het van belang dat ze blijven bewegen. Mooi voorbeeld dat een ieder mee kan doen. Na afloop hebben we meneer kunnen adviseren over het gebruik van een duofiets. Inmiddels is dit gerealiseerd.”

Tijdens het initiatief zijn de volgende partijen betrokken: Negen (penvoerder), De Lange Wei, Servanda (Buurtsportcoach), Fysiotherapie de Waard, Fysiotherapie Atlas, Fysiotherapie DOK 11. Diverse sportverenigingen zijn gedurende dag de revue gepasseerd om naar door te verwijzen. Denk aan zwembad De Duikelaar, MBVO groepen in Boven Hardinxveld, Korfbalvereniging HKC, Fysiotherapie de Jong- en Vitaal. Uit de evaluatie die inwoners invulde bleek dat de groep deelnemers als “goed” werd ervaren en dat er bij de extra opmerkingen vooral het kernwoord “gezellig” terug kwam.