21 augustus 2023

De Maatschappelijke Agenda verandert  

Op 15 juni heeft de gemeente Hardinxveld Giessendam de gemeenteraad geïnformeerd dat de gemeente weer zelf de MAG gaat uitvoeren. De Ontmoeting van de gemeenteraad is terug te kijken op de volgende link. Gemeenteraad (De Ontmoeting) GHG 15 juni 2023 19:30:00, Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Dit betekent dat de tweede helft van dit jaar in het teken staat van de overdracht van activiteiten van StuwKR8 naar de gemeente. De gemeente heeft reeds alle MAG-partners geïnformeerd en zal in september in gesprek gaan met hen.

Het betekent dat we alle aanvragen die voor het jaar 2023 nog binnenkomen zullen behandelen via StuwKR8. Aanvragen voor 2024 zullen worden doorgestuurd naar de gemeente.

Uitnodiging door de gemeente: De Maatschappelijke Agenda verandert

U bent van harte uitgenodigd voor de inloopmomenten! De gemeente werkt de komende tijd aan het verder ontwikkelen van De Maatschappelijk Agenda (hierna: MAG). Het uitgangspunt is: ‘Het goede behouden en streven naar beter’. De gemeente vraagt hierbij uw medewerking en organiseert daarom twee inloopmomenten.

U bent op dinsdag 19 september a.s. van harte welkom om mee te denken, vragen te stellen en in gesprek te gaan over de invulling en doorontwikkeling van de MAG 2.0.

Datum: 19 september 2023

Tijd: 15.30 tot 16.30 uur én 19.00 tot 20.00 uur

Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 (Raadzaal)

Komt u op de koffie voor de MAG 2.0? De gemeente ziet u graag!