14 juni 2019

20 juni – “De Ontmoeting” met de gemeenteraad

Donderdag 20 juni worden tijdens “De Ontmoeting” met de gemeenteraad om 19:45 uur de uitkomsten gepresenteerd van het ervaringsonderzoek dat is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden. Diverse MAG-partners hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Het onderzoekscentrum heeft de ervaringen in beeld gebracht van MAG-partners en inwoners, bijvoorbeeld in hoeverre initiatieven bijdragen aan de MAG-doelen en of de effecten van de initiatieven al gezien worden. Ook wordt besproken hoe partners de samenwerking met ons ervaren.

Daarnaast zal StuwKR8 deze avond een korte stand van zaken presenteren van de MAG.

Bij deze Ontmoeting is iedereen van harte welkom!

Donderdag 20 juni om 19:45 uur

Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam
Raadhuisplein 1
3370 AD  Hardinxveld-Giessendam