7 september 2021

Dementie: wat weten we daar eigenlijk van?

GGD ZHZ heeft onder haar bestaande inwonerspanel en via de socialmediakanalen een vragenlijst uitgezet om de kennis over dementie onder de bevolking te peilen. De resultaten uit dit onderzoek worden in oktober verwacht en zullen worden gebruikt als input voor een campagne rondom hersengezondheid en dementie binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

Iedereen kan deze vragenlijst invullen (duurt 5-10 minuten). Uiteraard is dit volledig anoniem. Invullen kan via deze link tot en met zondag 19 september.

Via de link Dienst Gezondheid & Jeugd (survalyzer.eu) komt u bij de vragenlijst.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking namens GGD ZHZ.