6 juni 2023

Dorpsinventarisatie cultureel erfgoed  

De Stichting Dorpsbehoud heeft de dorpsinventarisatie cultureel erfgoed afgerond en het boek aangeboden op 15 februari aan Wethouder Jan Nederveen. Met een MAG bijdrage worden in 2023 activiteiten zoals wandelingen langs het cultureel erfgoed georganiseerd.

Cover van het boek Cultuurhistorisch erfgoed - dorpsinventarisatie door evert van Lopik en ir. Arie C. van der MeijdenOnder grote belangstelling verscheen in februari 2023 een boek over de dorpsinventarisatie van Hardinxveld-Giessendam. Dit boek is bij het publiek met veel enthousiasme ontvangen, vooral door de eigenaren van de 211 erin beschreven panden.

Het resultaat van het door beeldend kunstenaar Evert van Lopik en architect ir. Arie van der Meijden uitgevoerde onderzoek is een groot succes geworden. Van elk pand is een foto en een korte technische beschrijving opgenomen. Veel bewoners van de betreffende panden werden verrast met de ogenschijnlijk eenvoudige maar in feite bijzondere elementen aan hun woningen en andere gebouwen.

De realisatie werd mede mogelijk door een bijdrage van Stuwkr8.