11 februari 2021

Een Goede Buur, juist nu!

Bericht van onze MAG-partner 

De coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen doen een groot beroep op ons aanpassingsvermogen. Juist nu is het extra belangrijk dat u en uw buren zo prettig mogelijk wonen in de buurt. Maar, hoe bent u nu een Goede Buur?

In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Eenvoudige en effectieve tips kunnen hierbij helpen:

  • groet uw buren als u elkaar tegenkomt
  • maak af en toe een praatje en vraag hoe het met ze gaat
  • houd extra rekening met elkaar in deze tijd. De meeste buren zijn noodgedwongen thuis. Er moet thuis worden gewerkt en thuis ook nog les worden gegeven aan kinderen
  • Zet gerust overdag of ’s avonds muziek aan, maar denk hierbij aan het volume. Uw buren hebben misschien ook een andere muzieksmaak.
  • Gaat u een klus in of rond huis oppakken en maakt dit herrie? Vraag dan aan de buren op welk moment dit het minst stoort.
  • Heeft u kleine kinderen? Werken uw buren vanuit huis of volgt het buurmeisje een online les? Kijk of u wat activiteiten op elkaar af kunt stemmen en zo elkaar kunt ondersteunen. Als uw buurmeisje haar les volgt, kun u misschien een rustig spelletje met uw kinderen doen, bijvoorbeeld.
  • Hoort u uw buurjongetje huilen? Blaft de hond van de buren? Bedenk dan dat dit een onzekere tijd is voor iedereen, probeer begripvol te zijn.
  • Spreek problemen uit. Geef duidelijk aan wat het voor u betekent en geef uw buur ook de gelegenheid om te reageren. Probeer samen een oplossing te vinden en maak afspraken.

Komt u er samen niet uit?

Schakel buurtbemiddeling in voor advies en ondersteuning. Buurtbemiddeling is erop gericht om buren in gesprek te brengen, zodat zijn hun conflict onderling kunnen bespreken en oplossen. Mail buurtbemiddeling@desocialebasis.nl of bel 078 7508969 / 078 7508900. Blijf fijne buren, ook in deze moeilijke periode.