14 april 2020

Een inclusiever en toegankelijker Hardinxveld-Giessendam

Met het aannemen van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap gaat ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan de slag met het opstellen van  een Lokale Inclusie Agenda. De gemeente trekt hierin samen op met het Platform Sociaal Domein. Het doel van de agenda is om samen op weg te gaan naar een inclusiever en toegankelijker Hardinxveld-Giessendam.

We roepen MAG-partners dan ook op om bij hun MAG-initiatieven aandacht te geven aan het meedoen en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking!

Lokale inclusie agenda, wat houdt het in?

De Lokale Inclusie Agenda is wettelijk verplicht gesteld door het invoeren van het VN-verdrag Handicap door de Rijksoverheid. Dit houdt in dat alle gemeenten het bewustzijn rondom de positie van mensen met een beperking moeten verhogen. Met als uitgangspunt dat alle inwoners van Nederland met een beperking volledig aanspraak kunnen maken op hun mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Om dit te bereiken moet een Lokale Inclusie Agenda opgesteld worden onder het motto ‘niet over ons – zonder ons’. De agenda in Hardinxveld bestaat uit zes levensdomeinen: onderwijs & ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid & ondersteuning. Binnen deze domeinen komt de gemeente samen met inwoners  tot concrete acties voor een inclusieve samenleving.

Samen komen we verder

Dankzij het Platform Sociaal Domein staat inclusie op de lokale agenda in Hardinxveld-Giessendam. Platform en gemeente trekken daarom eensgezind op. Het Platform en de gemeente brengen stapsgewijs in beeld welke behoeften de betrokken personen met een beperking hebben, welke voorzieningen al aanwezig zijn en of deze aan de behoeften voldoen. Deze inventarisatie wordt telkens voorgelegd aan de participantenraad van he Platform Sociaal Domein. Op deze manier ontstaat er een “groeidocument” van onderaf met concrete en haalbare acties voor de komende jaren. Zodra de agenda compleet is besluit de gemeenteraad hierover.

Meedenken?

Heeft u vragen, knelpunten of ideeën? Of wilt u op een bijdrage leveren aan de Lokale Inclusie Agenda?

Neem dan contact op met Frida Figueroa (fa.figueroa@hardinxveld-giessendam.nl | 0184-751582) of Leen van Wingerden (info@wmoplatform-hagi.nl | 0184-670414) van het Platform Sociaal Domein.