25 november 2018

Een werkdag van Leny Braks, projectleider StuwKR8

Leny Braks werkt sinds maart 2018 als projectleider StuwKR8 in Hardinxveld-Giessendam. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld met acht maatschappelijke doelen waaraan inwoners, verenigingen en organisaties de komende jaren gaan werken. Leny heeft als taak om een overkoepelend plan te maken, samenwerking te stimuleren en initiatieven aan te jagen. Ook is StuwKR8 opdrachtgever voor een aantal grote professionele organisaties.

Een willekeurige dag

Eerst een paar uur thuis werken

Mijn dag begint thuis in Breda achter mijn bureau met een latte. In de afgelopen weken zijn via de website van StuwKR8 verschillende MAG-initiatieven ingediend waarvoor een financiële bijdrage is aangevraagd. Het is mijn taak om deze initiatieven te beoordelen en te toetsen aan de acht MAG-doelen. Hiervoor zijn spelregels opgesteld. Ik bel een initiatiefnemer, iemand die met vrijwilligers van zijn kerk in december een maaltijd wil organiseren voor omwonenden van de kerk. Via de welzijnsorganisatie en de Voedselbank zullen ook de inwoners met een kleine portemonnee worden uitgenodigd. Hij heeft daarvoor een financiële bijdrage gevraagd. Daarna beantwoord ik een mail van een sportvereniging met een idee om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Tenslotte maak ik een aantal initiatiefnemers blij met de toezegging van een financiële bijdrage. Humanitas bijvoorbeeld, die zijn bestaande Homestart activiteiten gaat uitbreiden met Homestart+ waarbij vrijwilligers worden ingezet om gezinnen met wat oudere kinderen bij hun opvoedingsvragen te ondersteunen. Ik ben iedere keer weer onder de indruk van de inzet van vrijwilligers in de gemeente en de belangrijke bijdrage die ze leveren aan het samenleven en het welzijn van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Ik eet nog een boterham met mijn jongste zoon. Die is thuis omdat hij proefwerkweek heeft, en hij kan meteen even stoom afblazen. Daarna stap ik in de auto naar Hardinxveld-Giessendam, gelukkig staan er op dit tijdstip geen files.

Afspraken met MAG-partners

In de middag heb ik een afspraak met de kwartiermaker van de bibliotheek. We hebben afgesproken in Deelcafé de Buurman, dat bijna geheel door vrijwilligers wordt gerund. Er zijn tijdens reguliere openingstijden diverse vaste wekelijkse activiteiten, waar een ieder die interesse heeft bij aan kan schuiven. Van ‘breien met de buurvrouwen’, mamacafé, Vaste Prik (waar je op vrijdagavond voor een prikkie mee kan eten) en ‘De Buurman Unplugged’ tot ‘multi-culti-crea-ochtend’ en spelletjesavond. De kwartiermaker van de bibliotheek gaat samen met MAG-partners een plan maken voor de doorontwikkeling van de bibliotheek. Ze heeft ideeën voor het opzetten van een Taalhuis als verbindende schakel. De bestaande activiteiten van het Taalcafé passen daar ook mooi onder.

Daarna ga ik naar de welzijnsorganisatie, Servanda. Ik heb een afspraak met de interim-directeur. Servanda is de grootste MAG-partner en heeft daarmee een heel belangrijke rol. We bespreken het jaarplan 2019. Omdat ik zelf vijf jaar voor een welzijnsorganisatie heb gewerkt, vind ik het interessant en leuk om de ambities te bespreken en te kijken waar kansen liggen. Ook bespreken we de monitoring gedurende het jaar. Deze is nog niet volledig doorontwikkeld. Uitgaande van het actuele MAG-databoek en in overleg met de MAG-partners, wordt 2019 gebruikt om de monitoring zo te verbeteren dat op basis van voldoende (niet teveel en niet te weinig) en relevante gegevens kan worden verantwoord en bijgestuurd. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, moeten we samen uitwerken.

Samen met een ambtenaar, die er vanavond ook bij is, eet ik een hapje bij een snackbar in Hardinxveld-Giessendam. Naast patat en snacks is er ook heerlijk Indisch eten, dat voelt toch wat gezonder. Ondertussen praat ik met haar bij over van alles en nog wat.

MAG-bijeenkomst cultuur

Mijn werkdag eindigt met een MAG-bijeenkomst, dit keer over het thema Cultuur. Regelmatig nodigen we MAG-partners uit rond een bepaald thema. Omdat StuwKR8 pas sinds maart met de MAG bezig is, zijn er nog veel vragen bij MAG-partners. Ze vinden het maar ingewikkeld, want het ging toch goed zoals het ging met de subsidie van de gemeente. Ook zijn ze bang voor het voortbestaan van hun vereniging of organisatie. Met de MAG-bijeenkomsten geven we informatie en zorgen we voor inspiratie. Vandaag gaan we in gesprek met een bont gezelschap van vertegenwoordigers van het museum, muziekverenigingen, koren, sinterklaasintocht, behoud cultureel historisch erfgoed, bibliotheek en Servanda en een aantal cultureel ondernemers. Cultuur is niet één van de acht doelen in de MAG, en daarover zit wat chagrijn bij de aanwezigen. Maar gedurende de avond wordt iedereen steeds enthousiaster. We zijn het erover eens dat cultuur wel degelijk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de MAG-doelen. Op grote flappen worden verschillende ideeën opgeschreven om samen op te pakken. Zo wordt gedacht aan een gezamenlijk educatief programma voor scholen, het organiseren van een cultureel evenement of festival, een samenzang, een culturele speurtocht. Mooi om weer te ervaren hoe we met zo’n avond energie lostrekken en iedereen geïnspireerd naar huis gaat!

Tegen half elf ben ik thuis en plof ik op de bank. Met een kopje thee en Pauw sluit ik deze dag af.