20 oktober 2022

Halfjaarrapportage MAG 2022

Halfjaarrapportage MAG 2022 afgerond

We kijken graag met u terug naar dit eerste half jaar.  In de eerste helft van dit jaar zijn 52 initiatieven in behandeling genomen waarvan er 16 aanvragen afkomstig zijn uit 2021 maar in dit jaar zijn gehonoreerd. We zien nog steeds een stijgende lijn van het aantal aanvragen. Daarnaast is er ook weer een aantal totaal nieuwe aanvragen binnengekomen.

Van de grote aanvragen (boven de € 10.000) wordt door de aanvragers/uitvoerders een halfjaarrapportage aangeleverd. Daarvan is een totaal halfjaarrapport gemaakt dat aangeboden is aan het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Infographic Halfjaarrapportage 2022

Infographic Halfjaarrapportage MAG aanvragen 2022 

 

Indicering MAG budget en MAG-bijdragen

Omdat het totale MAG budget jaarlijks gelijk blijft, worden ook de MAG-bijdragen van activiteiten partners die jaarlijks aanvragen niet geïndexeerd. Dit heeft effect opde uitvoering van deze  activiteiten. De gemeente heeft Stuwkr8 gevraagd om voor dit jaar met een voorstel te komen voor een indexering van de activiteiten die in 2022 niet zijn geïndexeerd. Dit voorstel zal in november 2022 worden besproken.

Uitvoeringsplan 2023 in de maak

De partners met de grote aanvragen (boven € 10.000,-) hebben reeds hun aanvraag MAG bijdrage aangeleverd. De komende tijd voeren we gesprekken met de verschillende aanvragers. Ook is de gemeente bezig met een data analyse op het sociaal domein. De resultaten van die analyse levert relevante input voor het uitvoeringsplan MAG voor het jaar 2023. De komende periode zullen wij dat plan gaan opstellen. Het concept plan zal eerst met de klankbordgroep en de gemeente worden besproken, waarna een definitieve versie zal worden aangeboden aan het college van B&W.