25 oktober 2019

Werkgroep Kerk en Vluchteling: herfstontmoeting

Donderdag 24 oktober vond alweer voor de vierde keer een bijzondere ontmoeting plaats tussen nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning en andere inwoners van de gemeente. Zoals gebruikelijk was het gemeentebestuur goed vertegenwoordigd via leden van B&W en hun echtgenotes.

Leen van Wingerden van de werkgroep Kerk en Vluchteling schreef er het volgende stuk over:

Het begon 5 jaar geleden, toen vanuit een initiatief van de plaatselijke kerken de Werkgroep Kerk en Vluchteling is ontstaan. In eerste instantie richtte deze zich op:

  • het werven van vrijwilligers voor VluchtelingenWerk, om mensen die zich hier met verblijfsvergunning vestigden, bij te staan. En hen na de eerste 3 maanden in onze gecompliceerde maatschappij te begeleiden, zodat zij steeds beter hier hun weg kunnen vinden.
  • het werven van vrijwilligers voor Servanda, die praktische hulp boden in de eerste drie maanden bij het voor bewoning gereedmaken van de toegewezen woning.
  • Daarnaast was er ook in de beginperiode een actie waarbij iedereen die als statushouder hier kwam, een fiets kreeg. De fietsen werden door een aantal vrijwilligers nagekeken en waar nodig opgeknapt voordat ze een nieuwe eigenaar kregen.

De focus van de werkgroep is geleidelijk aan veranderd. Inburgering kwam in zicht. De werkgroep werd voor onze gemeente officieel een soort platform waar allerlei zaken aan de orde komen die met inburgering en het verwerven van onze taal en het vinden van werk te maken hebben. Ideeën genoeg! Bijvoorbeeld op het gebied van meedoen bij sportverenigingen.

Ontmoeting

In 2016 werd tussen kerst en oud & nieuw de eerste bijeenkomst gehouden voor en met onze nieuwe inwoners met verblijfsvergunning, in samenwerking met de bibliotheek. Wie daar kwam, nam iets te eten mee uit de eigen traditie. In 2017 werd deze mooie ontmoeting herhaald. Het jaar erop gingen we over naar een ontmoeting in de herfstvakantie, dat kwam beter uit en in 2019 is dit voortgezet. Intussen zijn er veel mooie en directe contacten gegroeid met veel van deze nieuwe inwoners van onze gemeente. Inburgering in optima forma!

Toch blijft het van belang om door te gaan, nog altijd komen er mensen binnen, vaak in het kader van gezinshereniging. Ook die mensen moeten leren hun weg te vinden in onze gecompliceerde maatschappij en hebben nieuwe vrienden en bekenden nodig!

Verder denkt de werkgroep ook aan verbreding van de focus – hoeveel mensen zijn er voor 2015 al in onze gemeente komen wonen vanuit het buitenland? Hoe gaat het met hen? Kunnen ze meekomen in onze maatschappij? Of zijn er bij die hier toch altijd vreemdeling gebleven zijn? Zijn ze eenzaam? Er blijft werk aan de winkel!

Terugkijkend op de ontmoeting van 24 oktober, die was zeker weer geslaagd!