18 juni 2019

Humanitas Home-Start

Het is gelukt! Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Home-Start (opnieuw) erkend als effectief programma voor opvoedondersteuning aan ouders met kinderen tot en met zes jaar.

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

De preventieve aanpak van Home-Start staat nu in de databank Effectieve Jeugdinterventies en is voorzien van de op een na hoogste beoordelingsgraad: effectief volgens goede aanwijzingen.

Naar databank Effectieve Jeugdinterventies

www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Home-Start

Naar meer informatie over dit initiatief

Humanitas Home-Start, thuis in gezinnen