19 september 2019

Informatieavond voor sportaanbieders: 24 september

Op dinsdag 24 september wordt om 19.00 uur een informatieavond gehouden voor alle sportaanbieders in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Niet alleen de sportverenigingen maar ook de fitnesscentra, aanbieders van dans, yoga, budo en alle andere vormen van sport zijn van harte welkom in De Ducdalf.

Dorien Tenhaeff, Adviseur Lokale Sport, de buurtsportcoaches Maarten Hendrickx en Wesley van Gurp en projectleider van StuwKR8 Leny Braks willen u bijpraten over drie thema’s: het lokale sportakkoord, de MAG-ontwikkelingen en de activiteiten en plannen van de buurtsportcoaches.

Hardinxveld-Giessendam wil uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 een lokaal sportakkoord sluiten. Dit is een lokale uitwerking van het nationale sportakkoord, waarvoor verschillende middelen beschikbaar zijn gesteld. Het nationale sportakkoord is gesloten door de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF), samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Binnen het sportakkoord zijn vijf ambities geformuleerd, die in een lokaal sportakkoord verder worden uitgewerkt:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale aanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

We roepen alle sportaanbieders in de gemeente Hardinxveld-Giessendam op om zich aan te sluiten en mee te denken over de inhoud van het lokale sportakkoord en de verdeling van middelen.

Meer informatie over het landelijk sportakkoord is te vinden op www.allesoversport.nl/Sportakkoord en in dit handige filmpje:

Dag en locatie informatieavond

Dinsdag 24 september om 19.00 uur

De Ducdalf
Scheldestraat 1
3371 SV  Hardinxveld-Giessendam

We ontmoeten u graag op 24 september! U kunt gewoon binnenlopen.