Alzheimercafé Hardinxveld-Giessendam

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021, 2022
Locatie: Op diverse locaties bij meewerkende zorgaanbieders van Hardinxveld-Giessendam

Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie, onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Alzheimer Nederland heeft meer dan 220 Alzheimer cafés en enkele Alzheimer theehuizen, waar de voorlichting in het Turks of Marokkaans wordt gegeven. Op de website van Alzheimer Nederland vind u activiteiten in de buurt.

Achtergrond Alzheimercafé Hardinxveld-Giessendam

Het Alzheimercafé Hardinxveld-Giessendam is één van de Alzheimercafe’s in Nederland, die het belang van ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers ter harte neemt. Het café is een Initiatief van Rivas Zorggroep en Stichting Welzijn Servanda (destijds IGO) in samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland en heeft haar deuren voor de eerste maal geopend in januari 2010. Met een werkgroep die in 2009 is samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van woonzorgcentrum De Lange Wei, Stichting Waardenburg, Stichting Welzijn Servanda, Gehandicapten Platform en Rivas Zorggroep, aangevuld met vrijwilligers, is het Alzheimercafé vormgegeven naar het ontwerp van Biére Miesen, klinisch psychogerontoloog. Stichting Alzheimer Nederland pleit deze vorm te handhaven voor alle cafés in Nederland. Doel is de laagdrempelige ontmoeting waar informatie en steun wordt gegeven aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Momenteel zijn aan de werkgroep ook medewerkers van ’t Warme hart aangesloten.

Iedere vierde woensdag van de maand

Iedere vierde woensdag van de maand vindt het Alzheimercafé plaats op diverse locaties bij meewerkende zorgaanbieders van Hardinxveld-Giessendam. Daarmee is het café een reizend café zodat het voor alle bewoners van Hardinxveld bereikbaar is. Publicatie over de plaats en het onderwerp gaat via een mailinglist naar verschillende zorgaanbieders, hun contactpersonen, huisartsen, bibliotheek, belangstellenden en via Het Kompas.

  • De avond begint met een inloop vanaf 19.00 uur en start om 19.30 uur met het bespreken van een onderwerp dat in de vorm van een interview of een presentatie aan de orde komt.
  • In een pauze is er, onder genot van een drankje en hapje, gelegenheid elkaar te spreken (lotgenoten contact).
  • Na de pauze is er, naar aanleiding van het onderwerp, gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar gedachten en /of ervaringen uit te wisselen.
  • Vanaf ongeveer 21.00 uur is er gelegenheid tot napraten.

Bij ieder café is de dementieconsulente aanwezig zodat vragen aan haar gesteld kunnen worden ofwel een afspraak gemaakt kan worden.

Een belangrijk aspect van het café is het ontmoeten van lotgenoten, ervaringen delen en informatie geven over de ziekte dementie of een vorm van dementie. Onderwerpen zijn onder andere; hoe om te gaan met het veranderende gedrag, mogelijkheden voor ondersteuning aan mantelzorgers, verwijzen naar professionele hulp, Notaris, Mentorschap, Rijbewijs, gebruik en inzet van Domotica, hoe indicatiestelling enzovoorts.

Het Alzheimercafé beoogt hiermee inwoners van Hardinxveld Giessendam, die kampen met de ziekte dementie, te ondersteunen, waarmee het voor betreffende inwoners mogelijk is langer thuis te verblijven en zich gesteund voelen in de weg die zij hebben te gaan.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten!

Meer informatie

P. Nijhoff, Voorzitter dan de werkgroep
E: p.nijhoff@rivas.nl

H. Bezemer, Gespreksleider
E: h.bezemer@rivas.nl

D. Vogel van Stichting Welzijn Servanda verzorg publicatie
E: d.vogel@servanda.nl

Het Alzheimercafé Hardinxveld Giessendam heeft geen eigen website, maar informatie over dementie en het programma is te vinden op Alzheimer Nederland www.alzheimer-nederland.nl.

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Samenleven • Omzien naar elkaar • Vrijwillige inzet • Mantelzorg • Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-
  • Samenleven; Het Alzheimercafé informeert bewoners van Hardinxveld over de ziekte dementie zodat bekend wordt hoe zij mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen bijstaan. Doel is voor de mens met dementie een waardig leven te behouden en langer in de eigen woonsituatie te verblijven.
  • Omzien naar elkaar; het Alzheimercafé geeft aandacht aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en biedt hen ondersteuning. Zorgt dat anderen kennis krijgen over dementie zodat bewoners van Hardinxveld hen kunnen ondersteunen.
  • Vrijwillige inzet; Het Alzheimercafé geeft aan inwoners van Hardinxveld de mogelijkheid om zich vrijwillig in te zetten om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.
  • Mantelzorg; Het Alzheimercafé biedt ondersteunen in de nabijheid van de mantelzorg, verwijs naar hulp en zorgverlening, geeft ruimte aan laagdrempelige ontmoeting met lotgenoten, biedt kennis en ontspanning zodat eigen inzet van mantelzorgers langer gedragen kan worden
  • Gezonde leefstijl; Het Alzheimercafé geeft voorlichting over leefstijl, mogelijkheden voor ontspanning, voorlichting over voeding, bewegen, slapen en mogelijkheden voor een veilige omgeving.
  • Geestelijk Gezondheid; Het Alzheimercafé geeft psychologische en emotionele ondersteuning. De Dementieconsulente is ieder café aanwezig en vrijwilligers bieden een luisterend oor.