Bewegen op muziek – Rehobothschool

Datum initiatief: 2023
Locatie: Basisschool de Rehobothschool

MAG inititiatief: bewegen op muziek

In 2020 heeft een aantal scholen tijdens de gymles Bewegen op muziek lessen gehad. Toen werd er dans, bootcamp en tabata aangeboden. Het was een andere manier van bewegen aanbieden die door leerlingen en leerkrachten positief is ontvangen. Er is n.a.v. deze lessen een bootcamp groep gestart bij gymnastiekvereniging OKK en er zijn kinderen lid geworden van dansgroepen.

Het plan is nu om nogmaals soortgelijke lessen aan te bieden behalve de tabata les omdat de leerkrachten dit nu zelf kunnen. 

Er worden 4 lessen bewegen op muziek gegeven , met dans en bootcamp aan de bovenbouw groepen van de Rehobothschool. Aanvang maart 2023, einddatum nog onbekend. Lessen worden gegeven tijdens de eigen gymles in sporthal de Wielewaal om geluidsoverlast aan omwonenden te voorkomen. Lessen worden verzorgd door Gewoon Doen!

Meer weten over dit MAG-initiatief?
Namens OKK: Richard van Noordenne – sport@okkhardinxveld.nl
Namens de scholen: Lisette Boon – dir@rehobothschool.nl

Bijdrage aan MAG-doelen:
Opgroeien en ontwikkelen • Sport en bewegen • Gezonde levensstijl
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 10.000
(structurele bijdrage)