Bewegen op muziek – een samenwerking tussen OKK en drie basisscholen

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021
Locatie: Basisscholen: De Driemaster, De Ichtus en de Rehobothschool

MAG inititiatief: bewegen op muziekIn het schooljaar 2019/2020 verzorgt gymnastiekvereniging OKK de lessenserie ‘Bewegen op Muziek’ op 3 basisscholen (4 locaties) in Hardinxveld-Giessendam: de Driemaster, de Ichthus en de Rehobothschool. Alle leerlingen in groep 5 t/m 8 van deze scholen volgen tijdens de eigen gymles een serie van drie x 2 lessen, in de vorm van bewegen op muziek, bootcamp en algemene dans.

Daarnaast krijgen de leerkrachten van de betreffende scholen en groepen 2 x 1,5 uur docententraining van OKK, zodat de kennis en vaardigheden geborgd worden en toekomstige leerlingen ook kunnen profiteren van dit aanbod.

De lessenserie ‘Bewegen op Muziek’ is opgezet om leerlingen van de bovenbouw van de basisschool op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een vorm van bewegen die zij ook buiten schooltijd bij een vereniging of sportschool kunnen uitvoeren. Bewegen op muziek is een actieve vrije tijdsbesteding die de gezondheid bevordert. Dit programma sluit aan bij drie MAG-doelen in het thema ‘Actief en Gezond’, te weten:

  1. Opgroeien en ontwikkelen
  2. Sport en bewegen
  3. Gezonde Levensstijl

OKK, De Driemaster, Ichthus en Rehobothschool zijn blij dat dit initiatief dankzij de MAG door kan gaan!

Het project Bewegen op Muziek is door de sluiting van de scholen vanwege corona nog niet afgerond. Hieronder een aantal foto’s van de lessen die gelukkig wel door konden gaan.

Meer weten over dit MAG-initiatief?
Namens OKK: Richard van Noordenne – sport@okkhardinxveld.nl
Namens de scholen: Lisette Boon – dir@rehobothschool.nl

Bijdrage aan MAG-doelen:
Opgroeien en ontwikkelen • Sport en bewegen • Gezonde levensstijl
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 10.000
(structurele bijdrage)