Volkstuinvereniging De Moeshof krijgt een nieuw verblijf

Datum initiatief: 2019
Locatie: Tuincomplex 'De Moeshof'

TUINIEREN KRIJGT EEN PRACHTIGE IMPULS

Een nieuw verblijf voor VTV-HG!

De leden van de Volkstuinvereniging kijken uit naar de bouw van een schuur, die veel meer mogelijkheden biedt dan hun kleine oude verblijf dat in slechte staat is. Door deze nieuwe voorziening zijn er komend jaar veel meer mogelijkheden voor ontmoeting, voorlichting en samenwerking. Praktische verbetering van de accommodatie zal hierin faciliteren, bijvoorbeeld door de aanleg van een toilet en meer opslagruimte.

‘De Moeshof’ gaat uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor iedereen die graag eigen groenten, bloemen en kruiden teelt of hierover wil leren. Tuinieren in Hardinxveld krijgt op deze manier een prachtige impuls. Dit MAG-initiatief is nog in ontwikkeling, maar wij zijn al enorm enthousiast over de mogelijkheden die hierdoor ontstaan!

De vereniging beschikte over onvoldoende financiële middelen. Er is op meerdere plaatsen ondersteuning gevraagd en zowel vanuit de MAG, de Rabobank, als de A.A. de Haanstichting is hierop positief gereageerd.

Wanneer de vergunning van de gemeente is ontvangen kunnen de vrijwilligers aan de slag!

Meer informatie

Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam –complex ‘De Moeshof’
Nico Klomp
T: 06-48473183  E: vtv-hg@outlook.com
Website: www.vtv-hg.nl

Bijdrage aan MAG-doelen:
Omzien naar elkaar • Samenleven •
Vrijwillige inzet • Opgroeien en Ontwikkelen •
Gezonde leefstijl
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-