Gereformeerde Gemeente – Ontmoetingsmaaltijd voor buurtbewoners

Datum initiatief: 6 december 2018 en 12 december 2019
Locatie: Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente

Donderdag 6 december 2018
Op 6 december 2018 hebben wij als activiteitencommissie van de Gereformeerde Gemeente een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd. Wij vinden het belangrijk om als kerk ook de verbinding te zoeken met de samenleving. Er waren deze avond ongeveer 50 personen aanwezig. Het was een divers en kleurrijk gezelschap, met mensen uit Rusland, Iran, Syrië en Eritrea. Het was erg fijn om zo met elkaar bijeen te zijn en mooie gesprekken te voeren.

Het eten bestond uit een heerlijke soep, waarna een uitgebreid lopend buffet volgde en de avond werd afgesloten met een verrukkelijk ijsje. Tijdens het eten werd er een kerstverhaal verteld wat een verwijzing had naar de geschiedenis van de Wijzen in het Oosten. Het kinderkoor van de kerk luisterde de avond op door het zingen van bekende kerstliederen, die ook bij mensen uit andere landen voor herkenning zorgde. De bezoekers waren erg enthousiast over deze avond en gaven aan dat de ontvangst als een warme deken voelde.

Wij als activiteitencommissie hebben deze avond als zeer waardevol ervaren en hebben het zeer gewaardeerd dat de wethouders Baggerman, Boerman en Nederveen ook aanwezig waren. Hierbij willen wij de gemeente Hardinxveld-Giessendam nogmaals dankzeggen voor het financieel mogelijk maken van deze avond.

Donderdag 12 december 2019
In 2019 organiseren wederom een ontmoetingsmaaltijd.

Meer informatie

Cees Lock
Voorzitter activiteitencommissie Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-Giessendam
E: acgghg@solcon.nl
T: 0184 – 700 122
I: www.gergemhardinxveld-giessendam.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Omzien naar elkaar • Samenleven •
Vrijwillige inzet
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 1.000