Humanitas Home-Start, thuis in gezinnen

Datum initiatief: Doorlopend (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Opvoeden? Je staat er niet alleen voor! Want Home-Start is thuis in gezinnen.

Home-Start is een programma van Humanitas en biedt kosteloze ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. Ieder gezin maakt wel eens een periode door dat het niet zo lekker loopt en juist in zo’n periode kan een steuntje in de rug heel fijn zijn.

“Bij Home-Start  heb ik voor het eerst het gevoel gehad: “ik mag er zijn zoals ik ben”. Dit heeft veel veranderd voor mij. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar kan mijn eigen fouten beter accepteren en ook kijken naar de mooie dingen in mijn leven”.

Home-Start werkt met getrainde vrijwilligers die wekelijks de gezinnen thuis bezoeken en hen een luisterend oor, (opvoed)ondersteuning en praktische hulp bieden.

Samen met de coördinator van Home-Start bespreek je in een kennismakingsgesprek jouw vragen en wensen. Hierna gaat de coördinator op zoek naar een geschikte vrijwilliger en stelt zij de vrijwilliger aan het gezin voor, waarna de daadwerkelijke ondersteuning start. Tijdens de ondersteuning bieden de vrijwilligers een paar extra handen, delen zij hun opvoedervaring of gaan vrijwilliger en gezin samen naar buiten. Ook kan de vrijwilliger je helpen contact te leggen met andere ouders, om met hen ervaringen uit te wisselen of misschien nieuwe vriendschappen op te bouwen.

 “Ik vind het iedere keer weer bijzonder om een stukje te mogen meelopen met een gezin en te ervaren dat, door er gewoon te zijn voor een ouder, er meer ruimte komt, meer begrip voor elkaar en meer rust in het gezin”.

Sinds 1 januari 2022 is het Home-Start programma voor gezins- en opvoedondersteuning in Hardinxveld-Giessendam beschikbaar voor gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar.

Meer informatie over Home-Start zie je in onderstaand filmpje.

Contactpersoon

Sascha Zonneveld
Coördinator Humanitas Home-Start
T: 06 202 49 328
E: s.zonneveld@humanitas.nl
I: www.home-start.nl of www.humanitas.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Vrijwillige inzet • Opgroeien en ontwikkelen • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie vanaf € 10.000
(structurele bijdrage)