Jeu-de-boulesbanen Jupiterflats

Datum initiatief: 2020
Locatie: Jupiterstraat, Hardinxveld-Giessendam

Op zaterdag 7 maart 2020 opende burgemeester Heijkoop de jeu-de-boulesbanen bij de Jupiterflats. Deze banen zijn een initiatief van de huurdersvereniging 

Eind 2018 startte de vereniging met dit initiatief en al snel hadden ze meer dan 80 positieve reacties van omwonenden. Het draagvlak voor de banen was dus groot! 2019 is vervolgens besteed aan het werven van sponsors en het maken van plannen. Eind 2019 kon de opdracht aan Hovenier Den Dunnen uit Boven-Hardinxveld gegeven worden om twee jeu-de-boulesbanen aan te leggen. De banen zijn nu klaar!

Voor de hele buurt

De bedoeling is dat deze plek voor de hele buurt toegankelijk wordt, voor jong en oud en voor bewoners van zowel huurwoningen als koopwoningen. Mensen kunnen met elkaar jeu-de-boules spelen en daarnaast kunnen er andere activiteiten worden georganiseerd.

Ontmoeting

De jeu-de-boulesbanen zijn hierbij een middel om mensen uit de buurt elkaar te laten ontmoeten en prettig met elkaar te laten samenleven. Buurtbewoners kunnen ook gebruik maken van de recreatieruimte van de Jupiterflat voor bijvoorbeeld koffie en thee.

In het nieuws

In het Kompas d.d. 9 maart 2020 verscheen een leuk artikel over de opening. Naar artikel.

Contact

Wil je competitie spelen en daar meer over weten? Heb je vragen? Gijs beantwoordt deze graag.

Gijs Lock (initiatiefnemer)
T: 0184 – 612 438
T: 06 – 3837 0081

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Omzien naar elkaar
Vrijwilliger inzet • Sport en bewegen
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-