Jong JGZ (Jeugdgezondheidszorg)

Datum initiatief: 2020, 2021, 2022
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Vanaf 1 januari 2020 wordt de jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Zuid uitgevoerd door Jong JGZ.

Kinderen die gezond groot worden en veilig opgroeien, dat willen we toch allemaal! Jong JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen in Hardinxveld-Giessendam. We kijken naar de groei en ontwikkeling van je kind tijdens verschillende contactmomenten op het consultatiebureau of op school. Vanaf het moment dat je zwanger bent totdat je kind 18 jaar is, ben je welkom bij ons. Onze dienstverlening is gratis.

Met de MAG-bijdrage kunnen wij:

  • Cursussen/themabijeenkomsten aanbieden in het kader van opvoeden en opgroeien.
  • Investeren in het onderhouden van contacten met onze netwerkpartners zoals scholen, peuterspeelzalen, verloskundigen en huisartsen, zodat individuele afstemming over een kind soepel en doelmatig verloopt.

Meer informatie

Jong JGZ
Lonneke Korten
E: l.korten@jongjgz.nl
T: 06 10 73 56 17
I: www.jongjgz.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Omzien naar elkaar • Opgroeien en ontwikkelen
Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf €10.000,-