Jubileumconcert Gospelkoor We Believe

Datum initiatief: 29 november 2019
Locatie: NH kerk van Boven-Hardinxveld

Op 29 november 2019 geven wij (Gospelkoor We Believe) ons jubileumconcert in de NH kerk van Boven-Hardinxveld. De organisatie van het concert is met medewerking en ter ondersteuning van de stichting Compassion. Stichting Compassion staat voor: Kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam. Naar website stichting Compassion >

We hopen op een volle zaal. Er is ruimte voor circa 350 mensen.

Gospelkoor We Believe bestaat uit een  groep van ± 50 mensen, welke onderverdeeld is in 4 partijen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Het veelzijdige repertoire bestaat uit Nederlandstalige en Engelstalige liederen en wordt uit het hoofd gezongen.

Contact

Hilde de Bruin
Voorzitter
E: h.de.groot@hetnet.nl

Arie van Lomwel
Secretaris
E: arievanlomwel01@gmail.com

I: www.webelieve.nl
FB: www.facebook.com/koorwebelieve

Bijdrage aan MAG-doelen:
Omzien naar elkaar • Samenleven • Vrijwillige inzet
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 1.000