Koningsfestival aangeboden door de gezamenlijke kerken

Datum initiatief: 2019, 2023
Locatie: Feesttent op de Sluisweg

Op zondag 23 april 2023 bood een aantal samenwerkende kerken in Hardinxveld-Giessendam, net als in 2019, een afwisselend programma aan voor alle leeftijdsgroepen in de feestweek rondom Koningsdag. Met dit initiatief wilden de gezamenlijke kerken zich presenteren aan de samenleving als verbindende factor vanuit hun kernwaarden. Hiertoe werd een programma aangeboden voor alle leeftijdsgroepen, verdeeld over de middag en avond. Voor kinderen was dit gericht op een gezellige gezamenlijke creativiteit en activiteit, waarin het thema Koningsdag werd uitgewerkt. Voor jongeren was er een samenbindende activiteit gericht op zingeving en de betekenis in het hectische bestaan waarin jongeren zich in een individualiserende samenleving bevinden. Daarnaast was er een actief programma, met ondersteuning van de organisatie Athlethes in Action.
Voor volwassenen was er programmering gericht op zingeving, waarbij zij aanvullend een verantwoordelijker rol in de samenleving spelen. Ook hier geldt dat werd stilgestaan bij de waarden in het gewoon dagelijkse leven.

  • Hieronder een fotoimpressie van het feest in 2019. Klik op een afbeelding voor een vergroting.

Contact

Ron de Rover
I: rdr@lattitude.nl
T: 06 – 15 02 51 05
I: www.kerkeninhardinxveld.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Samenleven •  Omzien naar elkaar • Vrijwillige inzet • Opgroeien en ontwikkelen • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie tot € 10.000