Korfbalvereniging HKC: initiatieven & bestaande activiteiten uitbreiden

Datum initiatief: 2019
Locatie: Tiendweg, Hardinxveld-Giessendam

Door een veelheid aan activiteiten voor jong en oud heeft Korfbalvereniging HKC een centrale plek in de samenleving verworven, met name in de kern Boven-Hardinxveld. Mede door een MAG-bijdrage is HKC in staat om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bestaande activiteiten uit te breiden. Kenmerkend daarbij is dat vele doelgroepen worden bereikt.

Het geven van korfbaltrainingen en deelnemen aan korfbalcompetities hoort natuurlijk tot de core business van HKC, maar het verzorgen van fitness trainingen in “De Werf”, het verzorgen van KombiFit trainingen voor ouderen in “Het Dok”, het jaarlijkse familie-bedrijven-stratenkorfbaltoernooi, het organiseren van spelen voor de jeugd op Koningsdag en het op touw zetten van vele evenementen maken HKC een onmisbare schakel in het sociale leven van Hardinxveld-Giessendam.

HKC is blij dat deze zaken mede door de MAG gestalte kunnen krijgen!

Contact
T: 0184 635 122
E: secretaris@hkc-korfbal.nl
I: www.hkc-korfbal.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Vrijwillige inzet • Opgroeien en ontwikkelen • Sport en bewegen • Gezonde leefstijl
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 10.000