Lezingen Volksuniversiteit Hardinxveld-Giessendam

Datum initiatief: 2019
Locatie: Bibliotheek

Volksuniversiteit Hardinxveld-Giessendam organiseert lezingen die gegeven worden door mensen die iets te vertellen hebben op cultuurhistorisch, kunsthistorisch, literair, economisch, muziek, natuurkundig of ander gebied. De VU onderschrijft het principe van ‘Life long learing’.

Een leven lang leren verhoogt niet alleen de sociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling, maar ook zelf-duurzaamheid, en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast neem je ook kennis tot je voor je eigen plezier en het is een zinvolle invulling van de vrije tijd.

Culturele activiteiten van de VU hebben effect op de MAG- doelen:

 • Samenleven / Opgroeien en ontwikkelen
  Samenleven betekent ook dat mensen bewust worden en kennisnemen van culturele achtergronden. Door met elkaar over de thema’s na te denken en hier mee bezig te zijn kan er ook begrip ontstaan voor verschillende ideeën. Begrip voor de medebewoner leidt tot prettiger samenleven en kan inspiratie bieden.
 • Geestelijke gezondheid
  Culturele activiteiten en thema’s dragen ook zeker bij aan geestelijke gezondheid. Dat blijkt ook uit onderzoek. Door kennis te maken met diverse culturele onderwerpen kunnen mensen zich ontwikkelen. Een positief gevolg van kennis en ontwikkeling is dat mensen hier zingeving aan ontlenen. Ook stimuleert het de mentale gezondheid. Om je hersenen met nieuwe dingen bezig te laten zijn kan dat dementie vertragen. Ook gaan mensen lekker in hun vel zitten. Door een avond bij de VU door te brengen, krijgen mensen energie, maken ze contact met anderen en gaan ze opgeladen weer naar huis.

Programma

 • Donderdag 17 oktober 2019
  Rembrandt, een leven in beelden.
  Door Ben Hupkens.
 • Donderdag 28 november 2019
  Dilemma’s in de oorlogsfotografie.
  Door: Teun Voeten (let op deze lezing is in de Koperen Knop)
 • Donderdag 12 december 2019
  Jules de Corte: musicus, schrijver, dichter, conferencier
  Door: Martine van der Meiden
 • Donderdag 23 januari 2020
  Kilimanjaro: de berg die (nog) schittert
  Door: Tjalling James
 • Donderdag 13 februari 2020
  Russische Revolutie en de Romanovs
  Door: Harmen Schoonekamp
 • Donderdag 12 maart 2020
  Gouden jaren en Het goede leven
  Door: Annegreet van Bergen
 • Donderdag 16 april 2020
  Terug in de tijd
  Door: Herman Pleij

Alle lezingen starten om 20.00 uur in Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam, behalve de lezing van Teun Voeten op 28 november a.s. Deze vindt plaats in Museum De Koperen Knop.

De toegang is gratis voor leden van de Volksuniversiteit Hardinxveld en € 5,- voor niet-leden (betalen bij aanvang).

Aanmelden bij de bibliotheek of bij Digna van Bennekum vuhardinxveldgiessendam@gmail.com

Contact

Digna van Bennekum
T: 0184 613928
E: vuhardinxveldgiessendam@gmail.com

Facebook: Volksuniversiteit Hardinxveld-Giessendam

 

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Samenleven •  Geestelijke Gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie tot € 10.000