MQ scan op drie scholen

Datum initiatief: 2022
Locatie: 3 scholen

De MQ Scan is een wetenschappelijke scan die de motorische vaardigheden van kinderen in kaart brengt.

De scan maakt risico’s/uitval op onderdelen tijdig inzichtelijk, en kan ook talent herkennen en stimuleren. Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor toekomstig (beweeg)gedrag. Als kinderen vaardig zijn in bewegen, levert dit ook voordelen op andere terreinen, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid, cognitief functioneren, BMI, et cetera. Hier heeft de samenleving in de hele breedte baat bij.

De vakleerkracht gym op school neemt de scan twee keer per jaar af. Dit kan tijdens de bestaande gymles en vraagt geen extra inspanningen of uren van de LO-docent/leerkracht. Met de scan worden vaardigheden niet alleen meer subjectief beoordeeld, maar ook objectief. Na afname heeft de school diverse analyses op kind-, klas- en schoolniveau. Hierdoor krijgt de (vak)leerkracht een goed beeld van de vaardigheden van het kind van 4 tot 12 jaar en kunnen zij gericht aan de slag om de motorische vaardigheden te verbeteren.

Bij het in beeld krijgen van zorg leerlingen kan de school verdere stappen ondernemen in de samenwerking met ouders en externe hulpverleners. De gemeente krijgt twee keer per jaar een nieuw overzicht van de motorische vaardigheden in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. 

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Sport en bewegen •  Opgroeien en Bewegen
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie  € 1.000 – € 10.000