Museum De Koperen Knop

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Locatie: Museum De Koperen Knop, Hardinxveld-Giessendam

Dankzij de verkregen MAG-bijdrage is museum De Koperen Knop in staat haar activiteiten op een maatschappelijk verantwoord niveau voort te zetten. 

Tot en met 2018 kreeg het museum een subsidie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Met het wegvallen daarvan ontstond er een gat in de begroting van het
museum. Dit had het bestuur genoopt tot bezuinigingsmaatregelen, wat een kwaliteitsvermindering in het aanbod voor het bezoekerspubliek had betekend. Dankzij de verkregen MAG-bijdrage is het museum in staat haar activiteiten op een maatschappelijk verantwoord niveau voort te zetten. 

Het expositieprogramma is bedoeld om de inwoners van Hardinxveld-Giesendam kennis te laten maken met een brede vorm van cultuur, maar ook om de bezoekers  van elders iets te ‘vertellen’ over de plaatselijke en regionale cultuurhistorie. Kennis en educatie uitdragen speelt hierbij een grote rol. Bij veel van de exposities worden extra activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en presentaties.

Door jaarlijks een goed programma samen te stellen zet het museum ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam verder op de kaart, zowel in de regio als op provinciaal en landelijk niveau. Dat kan doordat het museum veel samenwerkt met anderen, in en vooral buiten het eigen dorp. Samenwerking met landelijke grote musea komt regelmatig voor.

In het document ‘Bijdrage Maatschappelijke Agenda 2019‘ is te lezen waar Museum de Koperen Knop het toegekende MAG-budget voor inzet. Ook wordt aangegeven op welke wijze het museum invulling geeft aan de realisatie van de MAG-doelen.

 

 

Meer informatie

Museum De Koperen Knop
Alida Ambachtsheer, directeur
E: koperenknop@koperenknop.nl
I: www.koperenknop.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Omzien naar elkaar
Vrijwillige inzet • Mantelzorg • Opgroeien en ontwikkelen
Sport en bewegen • Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-