Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afd. Hardinxveld-Giessendam

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

NPV biedt inwoners van Hardinxveld-Giessendam hulp waar nodig en mogelijk. Met twintig vrijwilligers biedt NPV hulp bij onderstaande activiteiten:

  • tegengaan van eenzaamheid, ontlasten van mantelzorgers
  • hulp bij boodschappen/vervoer en dergelijke
  • ‘gewoon’ een regelmatig bezoek tegen eenzaamheid
  • meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die wij als NPV kunnen bieden.
  • jongeren in contact brengen met ouderen om van elkaar te leren en om van elkaars leven op de hoogte te komen.

Het NPV bestuur bestaat uit vrijwilligers die vier keer per jaar samenkomen om de doelen en activiteiten te bespreken.

Verslag d.d. 8 mei 2019

Hieronder leest u een verslag van de NPV over activiteiten, die mede mogelijk gemaakt zijn door de MAG-bijdrage

Bezoek aan de Maashof met Wilhelminaschool
Woensdag 8 mei hebben wij voorlichting gegeven op de Wilheminaschool. Aan kinderen van groep 6b is uitgelegd wat de NPV doet en kan beteken voor de samenleving. De kinderen hebben een leuk pakketje gekregen.

Aansluitend zijn wij met de kinderen naar de Maashof gegaan. Dit bezoek stond in het teken van “zorg voor elkaar”. De kinderen hebben een bloemetje met een folder van de NPV aan de ouderen gegeven en de ouderen aan de kinderen een zakje chips. Vervolgens zijn de kinderen in gesprek gegaan met de ouderen. Vooraf hebben de kinderen een aantal vragen gekregen, die ze konden stellen om het gesprek op gang te brengen.

Bijeenkomst voor vrijwilligers
Op donderdag 21 maart hebben wij een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet. Deze bijeenkomst werd gestart met een heerlijk ontbijt om daarna met elkaar aan de slag te gaan in een workshop. Hierbij werden de mooiste bloemstukken gemaakt in samenwerking met ‘Bloemmijntje‘, een enthousiaste bloemiste in Hardinxveld-Giessendam.

Contact

Antony van Dijk
E: npvmail@gmail.com
I: npvzorg.nl/locatie/hardinxveld-giessendam

Bijdrage aan MAG-doelen
Samenleven • Omzien naar elkaar • Mantelzorg • Vrijwillige inzet • Opgroeien en ontwikkelen
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie tot € 1.000