PCOB, christelijke ouderenorganisatie

Datum initiatief: 2019, 2022, 2023
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland.

Wij bieden in Hardinxveld-Giessendam:

  • Onderlinge ontmoeting en contact 10 x per jaar met onderhoudende en opbouwende programma’s (informatief, verslagen van reizen, natuurprogramma’s, cultuur, maatschappelijke en gezondheidszaken, en voor Pasen en Kerst een speciaal programma met 2x een buffet, namelijk voorafgaand aan de Paasvergadering en aansluitend op de Kerstvergadering.
  • 10 x per jaar ons lokale Contactblad met aankondiging en verslagen van activiteiten, rubriek personalia ten behoeve van onderling contact en meeleven rond vreugde, ziekte en zorg, en een prijspuzzel.
  • Fietstochten (in het zomerseizoen).
  • Voordeel op vertoon ledenpas bij enkele ondernemers.

Verder organiseren we een midweekreis, enkele dagtochten en een zomeractiviteit.

De contributie per jaar voor 2022 is € 35,00 voor individuele leden.

We zijn onder andere betrokken bij het Platform Sociaal Domein (beleidsadvisering gemeente), Comité Dag van de Ouderen, en de Klankbordgroep Servanda.

Meer informatie
PCOB, afdeling Hardinxveld-Giessendam
Leen van Wingerden
E: leen.van.wingerden@online.nl
I: www.pcob.nl/uw-afdeling/hardinxveld-giessendam

Wij bieden landelijk:

Verder biedt de PCOB landelijk (met Unie KBO) belangenbehartiging voor 50-plussers op de terreinen zorg & wonen, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

Er is een collectiviteitskorting voor leden voor onder andere zorgverzekering en energie; verder krijgen zij 10 nummers per jaar van het ledenmagazine met informatieve artikelen over onder meer gezondheid en leefstijl en andere onderwerpen van belang voor senioren, verder bezinning en aanbiedingen van KBO-PCOB en adverteerders.

Websites voor meer informatie: www.pcob.nl  en www.kbo-pcob.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Omzien naar elkaar
Vrijwillige inzet • Mantelzorg
Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid 
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-