Activiteiten bij Scouting A15

Datum initiatief: 2020, 2021
Locatie: Scouting A15, Hardinxveld-Giessendam

Scouting A15 is aangesloten bij Scouting Nederland. Zij streeft dan ook de doelen na die zijn vastgesteld door Scouting Nederland. Deze zijn hieronder weergegeven.

Scouting Nederland heeft als doel:
Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.

De bovengenoemde ideeën van Lord Baden-Powell omvatten:

  • Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
  • Groeiende zelfstandigheid
  • Wet en belofte
  • Veelzijdige activiteiten
  • Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
  • Buitenleven
  • Internationale verbondenheid

De invulling van deze ideeën gebeurt door de leidinggevenden. Deze leidinggevenden hebben cursussen gevolgd bij Scouting Nederland en hier richtlijnen gekregen om deze ideeën te verwerken in een spel. Daarnaast speelt het eigen inzicht van de leidinggevende, kennis van het kind en de groep een belangrijke rol.

Scouting A15 telt momenteel 210 leden en ziet een groeiende trend. We zijn trots op onze vereniging en bouwen die dan ook graag uit.

In 2020 ontving Scouting A15 een MAG-bijdrage om haar reguliere activiteiten uit te voeren.

Contact
Scouting A15
Sliet 2, 3371 KK
Hardinxveld-Giessendam
E: secretaris@scoutinga15.nl
I: www.scoutinga15.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Samenleven • Vrijwillige inzet • Opgroeien en ontwikkelen •
Sport en bewegen
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie  € 1.000 – € 10.000