Servanda, Sociaal Werk

Datum initiatief: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Servanda organiseert het Sociaal Werk in de buurten van Hardinxveld-Giessendam.

Zij doet dit werk in nauwe samenwerking met StuwKR8 en het Sociaal Team en met partners zoals de woningcorporatie, de bibliotheek en het museum. En met zorgorganisaties en scholen, verenigingen en bewonersgroepen.

Door het werken met een Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam zijn er ook voor Servanda nieuwe uitdagingen, zoals buurtgericht werken en met een groot aantal vrijwilligers, voor jong en oud. We betrekken en ondersteunen bewoners bij activiteiten in het dorp. We faciliteren actieve burgers en vakkrachten bij het organiseren van hun activiteiten. We bieden ruimte aan inwoners die met eigen ideeën en talenten aan de slag willen gaan en voor elkaar willen zorgen.

We verzorgen samen met de sportclubs, scholen en met woon/zorgorganisaties sportprogramma’s voor de jeugd en ook voor ouderen. En we helpen bewoners met lastige kwesties, zoals ‘hulp bij wetten en regels’ en bij de thuisadministratie. En bij problemen rond mantelzorg en eenzaamheid.

Samen ontwikkelen we programma’s die passen bij de maatschappelijke vragen en de wensen van bewoners in Hardinxveld-Giessendam.

Contact
Carin van der Jagt
Administratie en beheer
E: c.vanderjagt@servanda.nl
I: www.servanda.nl

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Omzien naar elkaar • Vrijwillige inzet •  Mantelzorg • Opgroeien en ontwikkelen • Sport en bewegen • Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid 
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf € 10.000
(structurele bijdrage)