Slachtofferhulp Zuidwest

Datum initiatief: 2018, 2019, 2020, 2021
Locatie: Slachtofferhulp regio Zuidwest

Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpt Slachtofferhulp 200.000 slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis.

In Hardinxveld-Giessendam zijn in 2018, 110 mensen bijgestaan. De vrijwilligers en betaalde krachten van Slachtofferhulp bieden emotionele hulp, begeleiden u in het strafproces en helpen u bij uw schadevergoeding. Zo kunt u vandaag verder.

Wat kunnen wij voor slachtoffers betekenen?

Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden praktische hulp, juridisch advies en emotionele ondersteuning.

Praktisch: Samen met het slachtoffer brengen we de praktische gevolgen van het misdrijf of verkeersongeval in kaart. We informeren over vervolgstappen bij instanties zoals verzekeraars, gaan mee naar gesprekken met derden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag bij fondsen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Juridisch: We informeren en adviseren slachtoffers over het strafproces en begeleiden hen voor, tijdens en na de zitting. Ook helpen we verhalen van schade en bij het voorbereiden en uitoefenen van het spreekrecht.

Emotioneel: We bieden gerichte, kortdurende ondersteuning en gaan daarbij uit van zelfredzaamheid en veerkracht, zodat slachtoffers snel de draad van hun leven weer op kunnen pakken. We luisteren naar wat iemand heeft meegemaakt en geven advies en tips over hoe om te gaan met reacties.  Indien nodig en gewenst, verwijzen we door naar een andere dienst- of hulpverlenende instantie, zoals een huisarts, maatschappelijk werk of een rechtshulpverlener. We organiseren ook lotgenotencontact.

Onze speerpunten

  • Mix van vrijwilligers en beroepskrachten
  • We komen op voor de belangen van slachtoffers
  • We leveren maatwerk
  • In de buurt
  • Samenwerking met ketenpartners, ook lokaal

Contact

Cathy Vermonden
Teamleider algemene dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland
T: 06 – 8208 5264
E: zuidwest@slachtofferhulp.nl
I: www.slachtofferhulp.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Geestelijke gezondheid • Samenleven
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 10.000
(structurele bijdrage)