SYN in Sport: sport voor mensen met een verstandelijke beperking

Datum initiatief: 2020, 2021, 2022
Locatie: Notarisappel te Hardinxveld

Op maandagavond biedt Syndion een  sportmoment voor mensen met een verstandelijke beperking uit Hardinxveld-Giessendam. Het sporten vindt plaats onder leiding van Jenny Hoekwater. Daarnaast is er professionele begeleiding vanuit Syndion aanwezig.

Locatie: Notarisappel te Hardinxveld.

Sporten is gezond en het sporten met elkaar geeft plezier bij de deelnemers. Door te sporten wordt preventief ingezet en worden mogelijk hoge zorgkosten in de toekomst voorkomen. Daarnaast vinden de deelnemers het fijn om samen te sporten. Op deze manier willen we een gezonde levensstijl stimuleren.

Het sporten is bedoeld voor alle inwoners met een verstandelijke beperking die niet mee kunnen komen met het reguliere sportaanbod. Uitgangspunt voor de deelnemers is dat het reguliere sportaanbod te hoog gegrepen is. Er is een eigen bijdrage van € 2,50 per les.

Contact
Erica Blom
Begeleider Ambulant Syndion  
E: e.blom@syndion.nl 
I: www.syndion.nl

Bijdrage aan MAG-doelen:
Omzien naar elkaar • Sport en bewegen • Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie tot € 1.000