Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Merwedestreek

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021,2022,2023
Locatie: Merwedestreek

Veilig Verkeer Nederland werkt samen met inwoners aan een gezamenlijk belang: iedereen moet veilig thuis kunnen komen.

Zij mobiliseren mensen en partijen in heel Nederland om dit te realiseren. Dat begint al op de basisschool met educatie en voorlichting en gaat door tot ondersteuning bij volwassenen bij problemen in het verkeer. Daarnaast worden er ook een aantal acties gevoerd om mensen bewust te maken van veilig verkeer. 

In Hardinxveld-Giessendam is Veilig Verkeer Nederland ook een aanspreekpunt voor bewoners, organiseert zij cursussen, neemt zij zitting in de verkeerscommissie en voert zij de volgende activiteiten uit:

  1. School verkeersexamen
    Op alle plaatselijke basisscholen (groep 7) neemt VVN afdeling Merwedestreek (met ondersteuning van een 25-tal vrijwilligers en de politie) het jaarlijkse School verkeersexamen, zowel praktijk als theorie, af.
  2. Bedrijven verkeersquiz
    In samenwerking met Nederveen opleidingen en trainingen BV wordt de de Bedrijven verkeersquiz opnieuw gehouden. Een jaarlijks terugkerend evenement waarin de verkeerskennis wordt getoetst van het Hardinxveldse bedrijfs- e/o (sport)verenigingsleven.
  3. Onderhouden en aanschaffen van VVN attentieborden
    Een 12-tal van dergelijke borden (met onder andere: “ik ben de BOB” / “(fiets-)verlichting” / “verandering van weeromstandigheden”) staan in de gemeente Hardinxveld-Giessendam ten bate van de (plaatselijke) weggebruiker.

Foto: Bedrijven verkeersquiz 2018

Contactpersoon
Bestuur
E: merwedestreek@vvnregio.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Opgroeien en ontwikkelen • Vrijwillige inzet • Samenleven
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie tot € 1.000