VluchtelingenWerk in Hardinxveld-Giessendam

Datum initiatief: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Vluchtelingen die hun asielprocedure succesvol hebben afgerond noemen wij statushouders. Alle statushouders die in de gemeente Hardinxveld-Giessendam komen wonen, worden vanaf de aankomst door VluchtelingenWerk begeleid. Dit doet VluchtelingenWerk met betrokken vrijwilligers die in de gemeente wonen. Daarnaast biedt VluchtelingenWerk hulp bij juridische vraagstukken zoals gezinshereniging.

VluchtelingenWerk heeft in Hardinxveld-Giessendam een uitgebreid netwerk. Het wordt o.a. ondersteund door de werkgroep Kerk & Vluchteling, de welzijnsorganisatie Servanda, de bibliotheek, Fien Wonen, het sociaal team en natuurlijk de gemeente. Zo zorgen wij er gezamenlijk voor dat de participatie en integratie in gang worden gezet en dat ‘oude’ bewoners de nieuwe medebewoners leren kennen en elkaar helpen waar nodig.

De begeleiding vanuit VluchtelingenWerk bestaat uit meerdere onderdelen. Gedurende de eerste drie maanden bieden wij ondersteuning bij het oprichten van een huishouden, zorgen voor een inrichting, inschrijving bij de gemeente, aanvragen van verzekeringen, uitkering, inrichtingskrediet, aanmelding van kinderen bij een school en volwassenen op een inburgeringsschool om zo spoedig mogelijk Nederlands te leren spreken. Wij noemen deze eerste fase coaching huisvesting. Daarna begint de fase maatschappelijke begeleiding. Deze duurt 1 jaar. Hierbij staat het stimuleren van participatie en vervolgens de integratie op de eerste plaats. De statushouders hebben een maatschappelijk begeleider die voor deze taak toegerust is. Na een intake wordt er gestructureerd met verschillende onderwerpen aan de slag gegaan.

Daarnaast biedt VluchtelingenWerk voor statushouders jobcoaching en participatieworkshops aan.

Jobcoaching houdt in, dat een jobcoach een statushouder aan de hand neemt en naar de Nederlandse arbeidsmarkt leidt. Voor de statushouder wordt een passende baan,  werkervaringsplek, stageplek of een vrijwilligersbaantje gezocht. Het uiteindelijke doel van jobcoaching is het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt.

In de participatieworkshops leren de statushouders de normen en waarden van de Nederlandse samenleving kennen. Het draait dus echt om de plicht om te participeren. Aan het einde van de workshops tekenen de nieuwe medebewoners de zogenaamde participatieverklaring waarmee zij verklaren de normen en waarden van Nederland te erkennen en respecteren.

Wilt u meer weten over ons werk?
Dan kunt u contact opnemen met het kantoor in Gorinchem:
Zusterstraat 31
4201 EK Gorinchem
T: 0183-632182, Chander Ramnun (teamleider)
Meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-hardinxveld-giessendam

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Opgroeien en Ontwikkelen • Samenleven • Vrijwillige inzet • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf € 10.000
(structurele bijdrage)