23 januari 2020

Inspiratiesessie voor trainers en coaches van jeugdsporters – later in het jaar

Op vrijdag 7 februari om 19.00 uur wordt in de Ducdalf een inspiratiesessie gehouden voor iedereen die als vrijwilliger of beroepsmatig is betrokken bij sporten en bewegen voor de jeugd.

DEZE SESSIE IS UITGESTELD NAAR EEN LATER MOMENT IN HET JAAR

Tijdens de werkconferentie over het Sportakkoord op 2 december is gebleken dat er behoefte is aan inzicht en ondersteuning van trainers en coaches op pedagogisch gebied. Met de inspiratiesessie wordt hier een eerste stap in gemaakt. Tijdens deze sessie zullen we inventariseren aan welke vervolgsessies nog behoefte bestaat.

Het programma is als volgt:

Tijd Programma
19.00 uur inloop (Ducdalf, Scheldestraat 1)
19.15 uur eerste sessie met thema jeugd 6 -12 jaar
20.15 uur pauze
20.30 uur tweede sessie met thema pubers
21.30 uur afsluiting

 

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze sessie leer je zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor plezier.

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit. De zoektocht naar zelfstandigheid levert soms harde confrontaties op met de mensen om hen heen. De fase waarin ze zitten is anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere benadering, ook door jou als trainer. Betrokkenheid, doelstellingen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling. In de tweede sessie wordt ingegaan op de bijdrage die jij als trainer of coach hier aan kunt leveren.