10 juni 2021

Maatschappelijke Agenda jaarrapportage 2020

Het jaar 2020 is een zeer bijzonder jaar. Tot half maart zijn activiteiten regulier uitgevoerd. Vanaf half maart werd de intelligente lockdown vanwege corona in geheel Nederland van kracht en dit heeft op alle partners van StuwKR8 en hun activiteiten zijn invloed gehad. Hoewel de zomer enige versoepelingen kende, zijn de maatregelen weer verscherpt na de zomer en tegen het eind van het jaar was er weer een gehele lockdown.

Veel activiteiten zijn uitgevoerd in aangepaste vorm. Wat bemoedigend is, is dat veel activiteiten ook wel zijn doorgegaan op deze manier. Vooral rond de zomer is er veel gebeurd en omdat de scholen wel vrij lang open zijn gebleven, konden alle activiteiten in, rond en met scholen doorgaan. Verder hebben veel organisaties een digitaal aanbod gemaakt om hun activiteiten te laten plaatsvinden.

In 2020 zijn in totaal 58 aanvragen in behandeling genomen. Hieronder vallen ook 9 aanvragen (tot € 250) ingediend via het buurtwerk. In totaal zijn 50 initiatieven gehonoreerd, 4 afgewezen en 4 waren eind 2020 nog in behandeling. Vanuit het Sportakkoord zijn 5 initiatieven gehonoreerd.

Tabel: ingediende MAG-aanvragen 2020

Gehonoreerd Nog in behandeling eind 2020 Afgewezen Totaal ingediend 2020
50 4 4

58

9 via buurtwerk
5 vanuit het sportakkoord

 

Infographic: jaarrapportage 2020 (klik op graphic voor vergroting)

Heeft u een vraag over de jaarrapportage?

Laat het ons weten.

Gerard Nieuwe Weme
Projectleider MAG
E: g.nieuweweme@StuwKR8.nl
T: 06 40 25 27 75

Sabine Bernard
Projectmedewerker
E: s.bernard@StuwKR8.nl
T: 06 50 49 86 16