9 februari 2021

Jongeren willen wel in gesprek over alcohol – Chris en Voorkom!

Jongeren maken keuzes die een grote impact kunnen hebben op hun verdere leven. Tegelijkertijd zijn zij nog kwetsbaar in een periode waar veel op hen afkomt. Juist daarom zet Stichting Chris en Voorkom! zich in voor het sterk maken van jongeren. We willen hen inspireren en stimuleren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

In 2020 heeft Chris en Voorkom! in Hardinxveld-Giessendam op verschillende primaire en middelbare scholen weerbaarheidstrainingen en preventielessen verzorgd.

Primair onderwijs

Leerlingen in groep 8 staan op een belangrijk punt in hun leven; de puberteit dient zich aan en daardoor komen ze voor steeds meer keuzes te staan. De trainingen op het primair onderwijs waren daarom gericht op het versterken van weerbaarheid van de leerlingen en hielpen hen in de vorming van een positief zelfbeeld. Een positief zelfbeeld maakt een jongere sterker doordat hij steviger in zijn schoenen staat. Groepsdruk oefent minder invloed uit op een jongere met een positief zelfbeeld. Als iemand goed over zichzelf denkt, zal hij binnen en buiten groepsverband beter ‘nee’ kunnen zeggen tegen verleidingen, omdat hij zijn zelfwaarde in mindere mate ontleend aan de mening van anderen.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs werd ingezoomd op het thema ‘alcohol’. Naast een stuk kennisoverdracht ten aanzien van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van alcoholgebruik dan wel niet misbruik, werd er samen met de leerlingen geoefend in het maken van gezonde keuzes op dit gebied. Tijdens de lessen was er sprake van een open sfeer en leerlingen waren betrokken op het onderwerp. Alle leerlingen vonden het dan ook belangrijk dat dit thema met elkaar werd besproken.

Uit onderstaande diagrammen* blijkt dat een meerderheid van de ouders/opvoeders met hun kind de afspraak heeft geen alcohol te mogen drinken voor 18 jaar. Tegelijkertijd heeft het merendeel van de jongeren voor 18 jaar al een keer alcohol geprobeerd. Daarnaast valt het op dat van de jongeren die zeiden op regel- en onregelmatige basis te drinken, zo’n 40 % liever niet zegt waar men drinkt. Dit verklaart zich mogelijk door de vrees van leerlingen dat ouders/leerkrachten ontdekken waar men drinkt.

Chris en Voorkom! heeft dankzij een MAG- bijdrage zich met veel enthousiasme en passie mogen inzetten voor jongeren in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, en hoopt in 2021 dit te blijven doen. Meer over dit MAG-initiatief.