10 februari 2020

Klankbordgroep MAG zoekt nieuwe leden!

Vindt u het leuk om mee te denken over de ontwikkeling van de MAG in Hardinxveld-Giessendam? Bent u goed bekend met de gemeente en haar inwoners? Dan is het lidmaatschap van de Klankbordgroep MAG misschien iets voor u!

De klankbordgroep MAG bestaat uit een representatieve en betrokken groep inwoners uit Hardinxveld-Giessendam. De klankbordgroep overlegt minimaal eenmaal per kwartaal met de projectleider StuwKR8. De klankbordgroep wil graag iemand erbij die mee kan praten over de doelgroep jeugd en jongeren.

De klankbordgroep bestaat uit maximaal 8 leden die een afspiegeling vormen van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Leden hebben op persoonlijke titel zitting in de klankbordgroep. Deelname aan de klankbordgroep staat open voor alle inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor toetreding wordt kennisgemaakt met de projectleider van StuwKR8 en de klankbordgroep. De zittingsduur is 2 jaar en kan na evaluatie telkens met 2 jaar verlengd worden. De leden hebben een onafhankelijke rol en kunnen daarom geen advies uitbrengen als men betrokken is bij een aanvraag van een initiatief of daar zelf belang bij heeft.

De klankbordgroep is verantwoordelijk voor het:

  • Geven van advies aan StuwKR8 over de algemene kaders.
  • Geven van gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven.
  • Geven van input en advies over het uitvoeringsplan MAG.
  • Signaleren van kansen en opgaven in de gemeente en deze gezamenlijk verzilveren.
  • Invullen van de prestatiedialoog over de initiatieven vanaf €10.000,-
  • Promoten van de MAG.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Nieuwe Weme
projectleider MAG
info@stuwkr8.nl