9 april 2020

Lokaal Sportakkoord ‘Hardinxveld-Giessendam Beweeg mee(r) is af en ingediend!

Het lokaal Sportakkoord “Hardinxveld-Giessendam Beweeg mee(r)! is af! Dit Sportakkoord is samen met sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, onderwijs, welzijn en zorgaanbieders en de gemeente gemaakt. In het Sportakkoord zijn zes thema’s opgenomen waar de komende twee jaar met elkaar aan wordt gewerkt. Via de MAG-procedure is het mogelijk om hier een financiële bijdrage voor aan te vragen.

De zes thema’s van het Sportakkoord zijn:

  1. Inclusief Sporten en bewegen, sporten voor mensen met een beperking
  2. Jeugd en Jongeren
  3. Niet-sporters in beweging krijgen
  4. Inzet van vrijwilligers
  5. Benutting sportaccommodaties en buitenruimte
  6. Samenwerking sportaanbieders

Initiatieven

Tijdens de werkconferentie op 2 december 2019 hebben meer dan 40 aanwezigen suggesties gedaan om deze thema’s op te pakken. De meest kansrijke ideeën zijn in het Sportakkoord opgenomen en worden op dit moment uitgewerkt. De buurtsportcoaches van Servanda hebben een trekkersrol en brengen verbindingen tot stand. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven en dagen we sportaanbieders uit om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Heeft u een idee voor een initiatief, of wilt u hier meer van weten, neem dan contact op met StuwKR8 via info@stuwkr8.nl

Groot draagvlak

Het Sportakkoord is 31 maart door het College van B&W van de gemeente vastgesteld. Inmiddels is het bij de Vereniging Sport en Gemeenten ingediend om aanspraak te maken op extra financiële middelen.

Het was de bedoeling om het Sportakkoord op 23 maart feestelijk te ondertekenen. Helaas kon dit door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom zijn partners gevraagd om per mail hun steun voor het Sportakkoord kenbaar te maken. Maar liefst 25 partners hebben hun steun kenbaar gemaakt. Een mooi resultaat dat aangeeft dat er een groot draagvlak voor bestaat.

Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt later dit jaar een feestelijke bijeenkomst gepland.

 

Download het Sportakkoord ‘Hardinxveld-Giessendam Beweeg Mee(r)!