MAG-bijdrage vanaf € 10.000,-

Een uitleg over de procedure en voorwaarden voor het indienen van een verzoek om een MAG-bijdrage vindt u bij de MAG-spelregels. Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van een MAG-initiatief dan kunt u contact opnemen met StuwKR8.