Aanvullende MAG-spelregels voor sportverenigingen

Lees voor het indienen van een initiatief deze aanvullende spelregels goed door:

1. Inleiding

In juni 2018 zijn de spelregels voor MAG-aanvragen op de website van StuwKR8 gepubliceerd. Vanaf dat moment zijn (tot december 2018) door sportverenigingen 10 aanvragen ingediend voor financiële MAG-bijdragen. Hiervan zijn er 8 gehonoreerd, is er één afgewezen en is bij één initiatief door de gemeente bijgedragen vanuit het Sportbeleid. Tot op heden hebben twee sportverenigingen aangegeven niet aan de MAG mee te doen (HKC en Zaalvoetbalvereniging de Wieling). Van deze twee heeft de Wieling ook nooit subsidie ontvangen.

In oktober 2018 zijn alle sportverenigingen uitgenodigd voor een MAG-bijeenkomst. Met de ongeveer 20 aanwezigen is afgesproken dat de spelregels voor sportverenigingen verder worden aangevuld zodat voor iedereen duidelijk is wat van de MAG kan worden verwacht. Hiervoor is een werkgroepje samengesteld dat één keer bijeen is geweest. Daarna heeft de projectleider van StuwKR8 de aanvullende spelregels verder uitgewerkt en per mail aan hen voorgelegd.

In aanvulling op de huidige spelregels zijn de volgende spelregels voor sportverenigingen afgesproken.

2. Aanvullende spelregels voor sportverenigingen

Allereerst de reikwijdte van deze regels. In de werkgroep is afgesproken dat deze regels alleen gelden voor verenigingen die zijn gevestigd in Hardinxveld-Giessendam en niet voor sportieve ondernemers. Daarnaast is afgesproken dat de regels gelden voor verenigingen die willen bijdragen aan het MAG-doel “sport en bewegen” en inwoners actief aan het bewegen willen krijgen. Voor andere MAG-partners (bij de MAG-avond Sport was bijvoorbeeld ook een sociaal ondernemer en de visvereniging aanwezig) zal StuwKR8 maatwerk toepassen. Hieronder is de lijst opgenomen van bij StuwKR8 bekende verenigingen die hebben gereageerd op verzoeken tot informatie met daarbij een indicatie van de (actief sportende) ledenaantallen.

Naam vereniging Indicatie aantal actief sportende leden
Badmintonvereniging Network 84
Basketbalvereniging River Trotters 195
Gymnastiekvereniging OKK 1002
Korfbalvereniging Vriendenschaar 281
Tafeltennisvereniging Drivers 40
LTC De Merwede 265
Voetbalvereniging Hardinxveld 800
Volleybalvereniging OKK ‘70 159
De Gondeliers 48
Reddingsbrigade H-G 175
Zwemvereniging H-G 60
Scouting A15  205
Totaal 3314

NB de volleybalvereniging OKK ‘70, de Gondeliers en de zwemvereniging H-G ontvingen geen subsidie van de gemeente en zijn nieuwe “MAG-partners”

In de werkgroep is afgesproken om MAG-bijdragen in te zetten voor vier doeleinden:

  1. Als structurele jaarlijkse ondersteuning. Immers, vanuit hun bestaan leveren sportverenigingen een bijdrage aan de MAG-doelen. Hiervoor is afgesproken om het budget dat eerder aan subsidie door de gemeente werd besteed (een bedrag van iets minder dan 11.000 euro) op basis van (actieve) ledenaantallen te verdelen onder de sportverenigingen. Het voorstel is om hiervoor in 2019 €3,25 per actief lid toe te kennen. Natuurlijk moeten de sportverenigingen hiervoor volgens de reguliere procedure een bijdrage via de website van StuwKR8 aanvragen en zich hierbij aan de spelregels houden (o.a. dat twee keer per jaar wordt deelgenomen aan een MAG-avond).
  2. Daarnaast worden financiële bijdragen toegekend voor speciale acties om leden te werven en meer mensen aan het sporten te krijgen. Hiervoor is per vereniging maximaal € 250,- per jaar beschikbaar. Denk hierbij aan naschools sporten voor de jeugd, deelname sportweek, organisatie open toernooien of schooltoernooi. Het totale budget hiervoor is 12 * € 250 = 3.000 euro. Aanvragen hiervoor moeten ook via de website van StuwKR8 worden gedaan.
  3. Tenslotte wordt extra budget gereserveerd voor overkoepelende activiteiten die zich specifiek richten op de MAG-thema’s. Denk aan scholing voor de vrijwilligers van de verenigingen, de organisatie voor een sportmiddag voor mensen met een beperking etc. Vooralsnog wordt hier een budget van eveneens € 3.000 in 2019 voor gereserveerd. Aanvragen kunnen via de website worden gedaan, maar ook zullen de buurtsportcoaches met de verenigingen hierover in overleg gaan.
  4. Tijdens het overleg met de werkgroep is gebleken dat voor sommige verenigingen een specifieke situatie geldt. Zo ondersteunt de Reddingsbrigade bij evenementen en heeft de Scouting een groep voor mensen met (fysieke) beperkingen. Als dit tot extra kosten leidt, en er een duidelijke relatie met de MAG-doelen aantoonbaar is, kunnen zij hiervoor een extra beroep doen op de MAG.

3. Sportbeleid gemeente

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft recent het sportbeleid vastgesteld. Zij wil het sportklimaat in de gemeente stimuleren. Zo is er een budget beschikbaar voor (top)sportevenementen en de waardering van sportprestaties. Hoe deze middelen worden ingezet wordt nog verder uitgewerkt. StuwKR8 en de gemeente stemmen hierover regelmatig af.

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten