MAG-doelen

Vraagstukken en doelen

De gemeente heeft samen met MAG-partners de Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld. In de MAG zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, die we de komende jaren met elkaar gaan oppakken. Per vraagstuk is één doel geformuleerd. Een doel dat we samen willen bereiken. De vraagstukken zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.

Thema ‘met en voor elkaar’

De vraagstukken en doelen onder het thema ‘met en voor elkaar’ zijn:

  • Samenleven: Inwoners leven respectvol met elkaar samen in Hardinxveld-Giessendam.
  • Omzien naar elkaar: In Hardinxveld-Giessendam staan inwoners voor elkaar klaar.
  • Vrijwillige inzet: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zetten zich vrijwillig in.
  • Mantelzorg: Mantelzorgers ervaren een goede balans tussen zorg voor zichzelf en voor de ander.

Thema ‘actief en gezond’

Onder het thema ‘actief en gezond’ vallen de volgende maatschappelijke vraagstukken en doelen:

  • Opgroeien en ontwikkelen: Kinderen en jongeren in Hardinxveld-Giessendam kunnen hun talenten ontwikkelen.
  • Sport en bewegen: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief in beweging.
  • Gezonde leefstijl: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven gezond.
  • Geestelijke gezondheid: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zitten lekker in hun vel.

Heeft u een idee?

Heeft u een idee om mantelzorgers te ondersteunen? Of heeft u een plan wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl? Wilt u een activiteit organiseren voor de jeugd? Of een initiatief opzetten in uw buurt? Wij gaan daarover graag met u in gesprek. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de MAG. Op deze website vindt u alle informatie over het indienen van MAG initiatieven. Naar informatie over een MAG-aanvraag >