Kosten

Maak een begroting (voor een voorbeeld, klik hier) voor uw idee. Afhankelijk van de hoogte van het benodigde bedrag kunt u hieronder opzoeken hoe u een aanvraag indient voor een bijdrage uit het MAG-budget. Houdt er rekening mee dat het een aantal weken duurt voordat u de beslissing op uw aanvraag hoort.
De uitvoering van initiatieven kan over een kalenderjaar heen lopen.

Bedrag < € 250,- € 251 – € 1.000,- €1.001 – € 10.000,- > € 10.000,-
Aanvrager Inwoner Inwoner of rechtspersoon Inwoner of rechtspersoon Rechtspersoon
Aanvraag Mondeling via buurtnetwerker Servanda Via (versimpeld) aanvraagformulier Via (uitgebreid) aanvraagformulier Via (uitgebreid) aanvraagformulier en aanvullende documentatie
Frequentie Doorlopend Doorlopend Doorlopend 1 keer per jaar
Besluit door (*) buurtnetwerker Servanda,
binnen twee weken
StuwKR8 projectleider,
binnen één maand
StuwKR8 projectleider,
binnen één maand en na een gesprek
StuwKR8 projectleider,
uiterlijk 1 december
Verantwoording Bonnen Bonnen of jaarrekening bij vereniging/stichting Verantwoordings­formulier en onderleggers Verantwoordingsformulier en onderleggers, resultaten, klanttevredenheid (accountverslag > €100.000,-)

*) de StuwKR8 projectleider legt verantwoording af aan de gemeente. Daarnaast kan de MAG klankbordgroep de projectleider StuwKR8 van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.

4. Mag-aanvraag indienen

MAG-aanvraag tot € 250,-
Inwoners kunnen voor kleine bedragen tot € 250,- contact opnemen met de buurtnetwerker van Servanda. Hiervoor hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. Deze aanvragen kunnen doorlopend worden gedaan.

MAG-aanvraag tot € 1.000,-
Aanvragen tot €1.000,- kunnen doorlopend worden aangevraagd via een eenvoudig aanvraagformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk na één kalendermaand reactie van StuwKR8 op uw aanvraag. Soms is aanvullende informatie nodig, wordt een gesprek met StuwKR8 ingepland of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd. Valt uw aanvraag binnen het Sportakkoord dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier.

MAG-aanvraag tot € 10.000,-
Aanvragen tot € 10.000,- kunnen doorlopend worden aangevraagd via een aanvraagformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk na één kalendermaand reactie van StuwKR8 op uw aanvraag. Soms is aanvullende informatie nodig of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd. Bij alle aanvragen boven de € 1.000 vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers. Valt uw aanvraag binnen het Sportakkoord dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier.

MAG-aanvraag vanaf € 10.000,-
Vanaf € 10.000,- moet de aanvrager een formele organisatie (stichting/vereniging/rechtspersoon) zijn. U vraagt de MAG-bijdrage aan via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag dient het uittreksel KvK, statuten of reglement en opgaaf van de bestuurssamenstelling meegestuurd te worden. We gaan ervan uit dat MAG-partners zich houden aan de richtlijnen voor goed bestuur, zoals bijvoorbeeld de Governancecode Sociaal Werk of de Governancecode Zorg. Ook vragen wij een begrotingsplan, laatste jaarrekening, laatste jaarverslag, eventuele subsidieaanvragen bij andere bestuursorganen en eventuele aanvragen voor financiële middelen bij andere organisaties. De sluitingsdatum voor aanvragen vanaf €10.000,- voor het jaar 2021 is uiterlijk 1 augustus 2020Een conceptversie van de aanvraag dient uiterlijk 31 juli met de projectleider van StuwKR8 te zijn besproken. De ervaring leert dat over de aanvragen boven de 10.000 euro nader overleg wordt gevoerd, voor een definitieve toekenning wordt opgesteld. Een definitieve toekenning wordt, indien de aanvraag compleet is, uiterlijk 1 december 2020 gegeven.

Terug naar de aanvraag