Thema

Past uw idee bij de MAG?

U kijkt of uw idee/initiatief past bij de doelen en prioriteiten uit de MAG.

De gemeente heeft samen met MAG-partners de Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld. In de MAG zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, die we de komende jaren met elkaar gaan oppakken. Per vraagstuk is één doel geformuleerd. Een doel dat we samen willen bereiken. De vraagstukken zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.

Vraagstukken en doelen

De vraagstukken en doelen onder het thema ‘met en voor elkaar’ zijn:

 • Samenleven: Inwoners leven respectvol met elkaar samen in Hardinxveld-Giessendam.
 • Omzien naar elkaar: In Hardinxveld-Giessendam staan inwoners voor elkaar klaar.
 • Vrijwillige inzet: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zetten zich vrijwillig in.
 • Mantelzorg: Mantelzorgers ervaren een goede balans tussen zorg voor zichzelf en voor de ander.

Onder het thema ‘actief en gezond’ vallen de volgende maatschappelijke vraagstukken en doelen:

 • Opgroeien en ontwikkelen: Kinderen en jongeren in Hardinxveld-Giessendam kunnen hun talenten ontwikkelen.
 • Sport en bewegen: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief in beweging.
 • Gezonde leefstijl: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven gezond.
 • Geestelijke gezondheid: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zitten lekker in hun vel.

Bekijk de voorwaarden

Doelen en prioriteiten uit de MAG dienen als uitgangspunt.

Voor de uitvoering van de MAG zijn centrale MAG-kaders geformuleerd, die leidend zijn voor de projectleider van StuwKR8 en de MAG-partners, en voor de gewenste samenwerking en uitvoering van de MAG:

 • De vraag van de inwoner staat centraal (van aanbod- naar vraaggericht).
 • Samen bouwen en elkaar vertrouwen (verbinden).
 • Voorkomen is beter dan genezen (preventie).
 • Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal kan).
 • Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner staan voorop (van professionele- naar vrijwillige inzet).

Hardinxveld-Giessendam wil een echte inclusieve gemeente zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Aan MAG-initiatiefnemers wordt gevraagd om hier rekening mee te houden bij de uitvoering van hun initiatieven. Bijvoorbeeld door bij een evenement rekening te houden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap.

Met de spelregels wil StuwKR8 ervoor zorgen dat:

 • Initiatieven van MAG-partners aansluiten op de MAG-doelen.
 • Bewonersinitiatieven ruimte krijgen en worden ondersteund.
 • MAG-bijdragen toegankelijk zijn voor alle MAG-partners en eenvoudig zijn aan te vragen.
 • Het MAG-budget optimaal wordt ingezet voor het bereiken van de MAG-doelen.
 • Maximale transparantie wordt geboden.
 • Uitgegaan wordt van vertrouwen en dat zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven voor initiatieven.

Bekijk de voorwaarden