Sportakkoord Beweeg mee(r)!

Het Sportakkoord Hardinxveld-Giessendam is 31 maart 2020 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente vastgesteld. Maar liefst 25 partners hebben hun steun kenbaar gemaakt. Een mooi resultaat en een positieve start!

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

In het Sportakkoord zijn zes thema’s opgenomen waar de komende twee jaar met elkaar aan wordt gewerkt. De zes thema’s van het Sportakkoord zijn:

  1. Inclusief Sporten en bewegen, sporten voor mensen met een beperking
  2. Jeugd en Jongeren
  3. Niet-sporters in beweging krijgen
  4. Inzet van vrijwilligers
  5. Benutting sportaccommodaties en buitenruimte
  6. Samenwerking sportaanbieders

Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft hiervoor vanuit de MAG een budget beschikbaar gesteld.

Financiële bijdrage voor reguliere activiteiten

Sportverenigingen kunnen eenmaal per jaar een MAG-aanvraag doen voor hun reguliere activiteiten door het indienen van een aanvraag met speerpunten, die vallen binnen de thema’s van het Sportakkoord en de MAG.

Financiële bijdrage voor nieuwe initiatieven

Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor nieuwe initiatieven, die aansluiten bij de thema’s van het Sportakkoord en de MAG. Ook voor (semi)commerciële aanbieders zijn middelen beschikbaar als ze initiatieven ontplooien in het kader van het Sportakkoord en de MAG. Hierbij worden alleen extra kosten die moeten worden gemaakt vergoed, bijvoorbeeld voor het bereiken van een nieuwe doelgroep of de opstart van een activiteit. Reguliere exploitatie wordt niet ondersteund.

MAG-aanvraag indienen

Via de MAG-procedure is het mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen. In de MAG-aanvraagformulieren wordt gevraagd of uw initiatief valt onder het Sportakkoord en bij welk thema(s) het initiatief aansluit. Aanvragen die vallen onder het Sportakkoord kunnen alleen worden ingediend in de categorieën 250 tot 1.000 euro en 1.000 tot 10.000 euro. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de MAG-doelen en de thema’s uit het Sportakkoord. Via de MAG wordt vervolgens een financiële bijdrage toegekend.

Wilt u meer weten over het indienen van een sportinitiatief?

Neem gerust contact met ons op.

 

Download het Sportakkoord Hardinxveld-Giessendam Beweeg Mee(r)!