22 januari 2019

MAG-partners over het algemeen tevreden!

MAG-partners zijn over het algemeen tevreden over StuwKR8 en de werkwijze om MAG-initiatieven in te dienen. De MAG-bijeenkomsten krijgen een ruime voldoende. De communicatie via onder meer social media kan worden verbeterd. Dat zijn de belangrijkste resultaten uit de enquête die eind 2018 is gehouden.

Zo’n 80 mensen hebben de moeite genomen om deze enquête over StuwKR8 en de MAG in te vullen. Heel hartelijk dank daarvoor! Daarmee is de respons meer dan 30% en zijn de resultaten representatief. Ze geven een goed beeld van de tevredenheid van MAG-partners over het overgangsjaar 2018.

Wij delen graag de belangrijkste resultaten met u:

  • 86% van de mensen weet hoe ze een MAG-initiatief moet indienen en iets meer dan de helft heeft dit ook gedaan. Van degenen die een initiatief hebben ingediend is zo’n 90% tevreden over de afhandeling daarvan!
  • Meer dan 80% is bekend met de spelregels en daarvan vindt 93% dat ze helder zijn geformuleerd.
  • De communicatie via website, nieuwsbrief en social media wordt beoordeeld met een 7,3.
  • Zo’n 80% van de MAG-partners heeft contact gehad met de medewerkers van StuwKR8, Iris van Lomwel en Leny Braks. Dit contact wordt beoordeeld met het cijfer 8,0
  • Ruim 60% was aanwezig bij een MAG-bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn met gemiddeld een 7,0 beoordeeld.

Wat MAG-partners goed vinden aan StuwKR8:

… Stimuleren contact tussen en verbinden organisaties met elkaar…

… Ze luisteren goed…

… Korte lijntjes en snelle reactie…

… Ik ervaar het ook echt als Stuwkracht…

… Hun aanstekelijk enthousiasme om partijen mee te krijgen…

Wat StuwKR8 nog kan verbeteren:

… Meer bekendheid genereren…

… Meer helderheid geven over meten van maatschappelijke effecten en/of resultaten…

… Overall communicatie (Sociale Media promoten)…

… Verantwoording afleggen aan de burger…

… Zich beter positioneren binnen de samenleving en het bestaande netwerk van Hardinxveld-Giessendam…

We gaan in 2019 aan de slag met de aanbevelingen! Zo gaan wij voortaan ook via Het Kompas communiceren over de MAG-initiatieven.